IQNA

18:08 - November 25, 2008
Haber kodu: 1712686
Suriyeli Şia araştırmacı Abdullah El-Hüseyin, “Kur’an çerçevesinde dünyanın kurtarıcısının kıyamı” hakkındaki makalesini, Hz. Mehdi’nin (Allah zuhurunu çabuk etsin) kıyamı hususundaki ayetleri inceleyerek yazmıştır.
İran Kur’an Haber Ajansı (İKNA)’nın, “Dar-us Seyyide Rugayye Lil Kur’an-il Kerim” haber merkezinden edindiği bilgiye göre, “Şeyh Abdullah” bu makalesinde “Rum” suresinde geçen Rumların İranlılara galibiyetinden bahsederek Kur’an’ın gelecekten verdiği haberlerin gerçekleştiğine dikkat çekti. 106 dan fazla ayetin müfessirlere göre ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi’nin (Allah zuhurunu çabuk etsin) zuhurunu onayladığını belirtti.
“Şeyh Abdullah”, makalenin diğer bir bölümünde “Kasas” suresindeki “Bizse, yeryüzünde zayıf düşürülenlere lütfetmeyi, onları önderler ve mirasçılar kılmayı istiyoruz” ayetine değinmiş ve Şeyh Tusi’nin “El-Geybet” kitabından naklettiğine göre, Emir-ül Müminin (aleyhisselam)’ın: “Yeryüzünde zayıf düşürülenler” Ehl-i Beyt’tir. Allah-u Teâlâ Mehdi’nin cihan şumul kıyamıyla onların izzetini artıracak ve düşmanlarını zelil edecektir” diye buyurduğunu belirtmiştir.
“Şeyh Abdullah”, “Meanil Ehbar” kitabına dayanarak İmam Sadık’dan (aleyhisselam) şöyle nakletmektedir: Peygamber-i Ekrem’e (sallallahu aleyhi ve alih) “Kasas” suresinin 5. ve 6. ayetleri sorulunca, ağlayarak Ali, Hasan ve Hüseyin’i (aleyhumusselam) gösterdi ve onları kendisinden sonraki imamlar ve yeryüzünde zayıf düşürülenler olarak tanıttı.
“Şeyh Abdullah”, makalenin son bölümünde, “Nur” suresinin “Allah, sizden iman edip Salih ameller işleyenlere kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi, onları da yeryüzüne hükümran kılacağını vaat etti. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları, güvene kavuşturacaktır. Onlar, bana ibadet eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler inkâr ederse işte onlar, fasıkların ta kendileridir” ayetine değinmiş ve ayetin, Hz. Mehdi’nin (Allah zuhurunu çabuk etsin) kıyamından bahsettiğini belirtmiştir.
323271
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: