IQNA

15:49 - June 18, 2010
Haber kodu: 1941830
Türkiye(IQNA)- 30'un üzerinde Müslüman alim ve düşünür, Gazze ambargosunun delinmesi noktasında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavra destek için Müslüman ve Arap halkları Türk ürünlerini satın almaya çağırdı.
İslam dünyasının tanınmış âlim ve düşünürlerinden Türkiye’ye destek çağrısı. Gazze ambargosunun delinmesi noktasında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavra destek veren Müslüman alimler, ortak bir bildiri yayımladı. Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın ambargo konusuna yeniden dünya kamuoyunun dikkatini çekme noktasında çığır açan bir adım olduğu ifade edildi.
Timeturk’e bir nüshası ulaşan bildiride, Gazze şeridi üzerindeki Siyonist ambargonun, Müslüman Arap toplumunun maruz kaldığı bir suç olduğu, Gazze halkının üzerimizde hem komşuluk hem de din ve nesep cihetinden kardeşlik hakkı bulunduğuna işaret edildi. Susmanın, özellikle bir şeyler yapma gücüne sahip kişilerin duyarsızlığının cürme ortak olmak olduğu kaydedildi.
Bildiride, “özgürlük kafilesinin” dünya kamuoyunun dikkatini Gazze ambargosuna, ambargonun suç teşkil ettiğine ve kalkması gerektiğine çeken çığır açıcı bir adım olduğu belirtildi. Türk halkının, yaptıkları işin doğruluğuna inanarak, İslam’a ve Arap komşularına duydukları bağlılığın derin bilinci içerisinde şehitler verdiğinin altı çizildi. Bu kutlu kafileye dünyanın birçok ülkesinden onurlu ve seçkin insanların iştirak ettiği vurgulandı.
Bildiride, İslam dünyası ve de özellikle Arap dünyasının, etkin basın desteğiyle Türkiye’deki kardeşlerinin yanında durmaları istendi. Sözün etkin rolü, kamuoyu oluşturma gücü vurgulandı. Dil, kalem, görsel resim, modern elektronik aletler ve hızlı basın teknolojisi ile cihadın, meşru bir cihad türü olduğu ve kamuoyu üzerindeki etkisinin barizliği dile getirildi.
Aynı şekilde Arap devletleriyle Türkiye arasında ortak ekonomik stratejilerin derinleştirilmesi yoluyla ekonomik desteğin zaruretine işaret edildi. Çalışma alanlarında, sanayide, ticarette ve üretimde işbirliği yapmak suretiyle bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçlendirilmesi istendi.
Bildiride, iyilik ve takva üzerine yardımlaşmayı, hakkı ve sabrı tavsiyeyi, ülfeti ve kaynaşmayı emreden şeriat hükümleri gereği şirketlere, kurumlara ve işadamlarına sanayi, inşaat ve diğer alanlarda Türkiye’nin ekonomik kapasitesinden istifade etmeleri ve Türkiye’nin ayrıcalıklı konumda değerlendirilmesi çağrısı yapıldı. Geçmişte örneği görülen kalkınma hamlesi ve medeniyet teşekkülünün gerçekleşmesi için çaba gösterilmesinin büyük önem arzettiği, Müslüman halklar arasındaki bağları pekiştiren işbirliği ve kardeşlik ruhunun tekrar canlanmasıyla gelecekte köklü bir ekonomik işbirliğine giden bir kazanımın sağlanacağı kaydedildi.
İşte, Müslüman Alimlerin Yayımladığı Bildiri: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Türkiye’ye gösterilecek tutuma ilişkin Müslüman âlimlerin ve dünya İslam liderlerinin çağrısıdır. Âlemlerin Rabbi’ne hamdolsun. Salat ve selam, el-Emin olan Nebi’sine olsun. Felaketler, darlıklar ve şiddetli krizler ne zaman çöreklense ferahlık, genişlik ve müjdenin kullarına daha yakın olması Allah’ın lütfundandır.
Gazze ambargosu ve ahalisinin işgalin gölgesinde her türlü yaşam gereklerinden mahrum bırakılması, ne insani ölçülerde ne de uluslararası hukukta geçerliliği olmayan bir davranıştır. Bu, Arap ve Müslüman bir halka karşı işlenen bir suçtur. Bu halkın, hem komşuluk hem de din ve nesep yönünden kardeşlik cihetiyle üzerimizde hakları vardır. Ve bu suça sessiz kalmak, hele hele bir şeyler yapabilme gücü varken sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır.
Küresel ve bölgesel dengede bir ağırlık unsuru olmak üzere bölgede kendisinden beklenen rolü tekrar elde ederek çaresizlik içindeki Filistin halkının haklarını savunmak için Türkiye’nin tam vaktinde gelip durumu sahiplenmesi Allah’ın bir lütfudur.
“Özgürlük kafilesi”, ambargoyu, ambargonun suç teşkil ettiğini ve kaldırılması gerektiğini dünyanın gündemine tekrar taşıyarak çığır açan tarihi bir adım atmıştır. Türk halkı, yaptıkları işin doğruluğuna inanarak, İslam’a ve Arap komşularına duydukları bağlılığın derin bilinci içerisinde şehitler vermiştir. Bu kutlu kafileye dünyanın birçok ülkesinden onurlu ve seçkin insanlar iştirak etmiştir.
Olayın sonrasında ve halen devam etmekte olan yankıları okumak, gereken cevapları en güzel şekilde vermeyi gerekli kılıyor. Buradan hareketle İslam dünyasına ve de özellikle Arap dünyasına çağrıda bulunuyor, etkin basın desteğiyle Türkiye’deki kardeşlerinin yanında durmalarını talep ediyoruz. Sözün etkin rolü, kamuoyu oluşturma gücü vardır. Dil, kalem, görsel resim, modern elektronik aletler ve hızlı basın teknolojisi ile cihad, meşru bir cihad türüdür. Kamuoyu üzerindeki etkisi de apaçıktır.
Aynı şekilde Arap devletleriyle Türkiye arasında ortak ekonomik stratejilerin derinleştirilmesi yoluyla ekonomik destek sağlanmalı. Çalışma alanlarında, sanayide, ticarette ve üretimde işbirliği yapmak suretiyle bölge ülkeleri arasında gelecekteki sağlam ilişkiler pekişmiş olacaktır.
Aynı şekilde dünya ülkelerine, Avrupa, ABD veya diğer belli başlı turistik bölgelere seyahat etmeyi düşünen aile ve gruplara; camileri, eski anıtları, doğal manzarasıyla gözden kaçmayacak olumlu değişimler geçiren ve birçok Arap ülkesine vizeyi kaldıran Türkiye’yi tercih etmelerini öneriyoruz.
Seyahate çıkılacaksa ahlaki ve kültürel açıdan yakınlığıyla Müslüman ülkelerin tercih edilmesi bir Arap turist için daha yerinde olur. Hem bu doğrudan Müslüman halklar arasındaki iletişimi, kaynaşmayı teşvik eder, hem de resmi kanallardan değil de halklar arasında kendiliğinden gelişen güven, destek ve beğeni duygularının gelişimini sağlar. Türkiye ve Arap ülkelerinde bir halk hareketlenmesine yatırım olur.
Bu duruşun Allah ve Adalet adına olmasını; Gazze’deki kardeşlerimizin üzerinden ambargoyu kaldırmaya vesile olmasını; gıda, ilaç, elektrik gibi ihtiyaç duydukları tüm yaşam gereklerine bir an önce kavuşmalarını kolaylaştırmasını; ve bunların işgalci, zorba düşman hesapta olmaksızın gerçekleşmesini ümit ediyoruz.
Filistin’deki ve tüm dünyadaki kardeşlerimize bugünün dünden, yarının da bugünden daha hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Allah, salihlerin yar ve yardımcısıdır. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.
3/7/1431 hicri, 15/6/2010 miladi
İmza Listesi:
1- Şeyh Yusuf bin Abdullah el Karadavi
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı - Katar
2- Şeyh Abdullah bin Şeyh el Mahfuz bin Beyye
Tecdid ve Terşid Merkezi - Cidde
3- Selman bin Fahd el Avde
Islam Today Grubu - Riyad
4- Üstad Şekib bin Mahluf
Avrupa İslami Teşkilatlar Birliği Başkanı
5- Heysem Rahme
Avrupa İmamlar ve Mürşidler Birliği Başkanı
6- Ali Muhyiddin el Karadaği
Katar Üniversitesi Profesörü ve Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisi Üyesi - Katar
7- Muhammed Ammara
Müslüman Düşünür - Mısır
8- Muhammed Hasan el Dedo
Alim Yetiştirme Merkezi – Nuakçot/Moritanya
9- Üstad Ahmed er Ravi
Avrupa Vakfı Genel Müdürü
10- Tarık es Suveydan
Risale TV Kanalı – Kuveyt
11- Said Harib
Profesör ve Müslüman Aktivist
12- Ali bin Ömer Badehdeh
İslamiyat Merkezi - Cidde
13- Abdulvehhab bin Nasır et Tariri
Islam Today Grubu – Riyad
14- Şeyh Salim eş Şeyh
Britanya Fetva Kurulu - Britanya
15- Üstad Emin Belhac
Britanya Rabıta-tul İslamiye - Britanya
16- Şeyh Raşid el Gannuşi
Müslüman Düşünür – Britanya
17- Salim eş Şemeri
Dünya Yardım Teşkilatı Sekreteri
18- Ali bin Muhammed es Salabi
Libyalı Tarihçi ve Davetçi- Katar
19- Hafız el Kermi
Britanya Filistin Forumu Başkanı
20- İsam el Beşir
Nahda Forumu – Sudan
21- Abdulhay Yusuf
Sudan Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı
22- Muhammed Osman Salih
Sudan Alimler Heyeti Sekreteri
23- Usame Ahmed Abdurrahim el Kenderi
Hukuk Fakültesi Profesörü ve Özgürlük Kafilesi Üyesi - Kuveyt
24- Muhammed bin Faris el Matayran
Hukuk Fakültesi Profesörü – Kuveyt
25- Velid Tabatabai
Hukuk Fakültesi Profesörü, Parlamento Mensubu ve Özgürlük Kafilesi Üyesi - Kuveyt
26- Abdullatif bin Ahmed eş Şeyh
İslam ve Vatan Minberi Cemiyeti Genel Sekreteri
27- Enver Şuayb Al-i Abdusselam
Hukuk Fakültesi Fıkıh ve Usülü Kısmı Başkanı – Kuveyt
28- Abdullatif bin Mahmud el Mahmud
İslam Cemiyeti İdare Meclisi Başkanı - Bahreyn
29- Muhammed bin Hamid el Ahmeri
Düşünür ve Müslüman Aktivist
30- Tarık bin Muhammed Et Tavari
Hukuk Fakültesi Profesörü - Kuveyt
31- Avd bin Muhammed el Karni
Kral Halid Üniversitesi Hukuk Profesörü ve Müslüman Aktivist
Kaynak: timeturk
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: