IQNA

İranlı-Alman araştırmacı:
9:02 - July 05, 2020
Haber kodu: 3470099
İranlı-Alman araştırmacı David Mutadel, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Müslümanlar çeşitli yerlerde savaştılar ve on binlerce Müslüman Alman ordusuna ve diğer ülkelere alındı. Elbette İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği Müslüman nüfusunu harekete geçirmede daha başarılıydı ve yüz binlerce kişi ordularında Almanya'ya karşı savaştı" dedi.

İslamofobi, Batı toplumlarında eski zamanlardan beri olumsuz bir sosyal fenomen olarak var olmuştur ve son yıllarda popülizm ve aşırıcılığın büyümesiyle, bu sosyal sorun Avrupa ve ABD'de her zamankinden daha belirgin hale gelmiştir. Irkçıların ve yabancı düşmanlarının her zaman Müslümanlara karşı gündeme getirdiği konulardan biri, azınlığın, terörizmi destekleme gibi temelsiz iddialarla birlikte sosyal ve siyasi tarihte rol oynamamasıdır. Oysa Avrupa tarihinde Müslümanlar, genel olarak Avrupa ve Batı'nın kültürel ve sosyal ilerlemesinde önemli bir rol oynamış iken Batı'da İslami görüşlere ilişkin bazı toplumsal çelişkilere rağmen Müslümanlar Batı'da kabul edilebilir bir yer edinmeye çalışmışlardır.

Birinci Dünya Savaşı, Müslümanların rol oynadığı dünya tarihinin en önemli bölümlerinden biri olarak kabul edilebilir. Batı toplumlarında Müslümanların varlığını yansıtmayan sağcı inançların aksine, II.Dünya Savaşı sırasında Müslümanlar Nazizm ve faşizme karşı mücadelede önemli bir rol oynadılar. Ve Avrupa'nın bu iki uğursuz olaydan özgürlüğü kısmen Müslümanların mücadelelerinden kaynaklanıyor.

Tarih bölümünden doktora alarak mezun olan David Motadel, II.Dünya Savaşı da dahil olmak üzere Müslümanların Avrupa tarihinde rolü hakkında çok araştırma yapan araştırmacılardan biridir. İranlı-Alman araştırmacı 1981 yılında Almanya'nın Detmold şehrinde doğdu.  2010 yılında Cambridge Üniversitesi'nden tarih bölümünden mezun oldu. Halen Londra Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu Uluslararası Tarih Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Müslümanların II.Dünya Savaşı'ndaki rolü ve bugün Avrupa'daki yerleri hakkında IQNA ile yaptığı ropörtaj aşağıda yer almaktadır:

IQNA - İran, II. Dünya Savaşı sırasında Avrupalı ​​göçmenleri ve hatta Abdül Hüseyin Sardari (İran Schindler olarak bilinir) gibi insanları ev sahipliği yapan ülkelerden biriydi. Oscar Schindler, Alman iş adamı, zanaatkâr ve Nazi Partisi'nin bir üyesiydi ve eşi ile birlikte, II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki fabrikaya 1200 işçi istihdam ederek hayatlarını kurtardı. Bu şekilde Schindler tüm servetini Nazi subaylarını ikna ederek işçilerini canlı tutmaya çalışmakla geçirdi.II. Dünya Savaşı kurbanlarının hayatlarını kurtarmak için çok çalıştılar. Bu çabaları bizim için açabilirmisiniz?

Tahran, Alman ve Avusturyalı mülteciler için önemli bir yerdi, ancak daha da önemlisi, II. Dünya Savaşı sırasında Tahran, Sovyetler Birliği'nden kaçan Polonyalı Yahudi ve Yahudi olmayan mülteciler için bir sığınaktı. Tahran'da birkaç bin Polonyalı Yahudi mülteci, kamplarda yaşıyordu ve yüzlerce kişi doğrudan İran'ın başkentine yerleşti. Tahran dışında, Polonya'dan sürgün edilen 800 ila 1.000 Yahudi çocuğu barındıran bir çocuk kampı da bulunuyordu. Bu mülteciler sadece uluslararası kuruluşlardan değil Tahran'daki yerel Yahudi topluluğundan da yardım aldı.

Adını verdiğiniz Abdül Hüseyin Sardari, Paris'te İran, Afgan ve diğer Orta Asya Yahudileri için pasaport hazırlayan İranlı bir diplomattı. Onları Nazilerden (Fransa'daki Alman hükümeti) kurtardı. Bu yüzden çalışmalarının çok kişisel riski vardı. Tabii ki, karmaşık bir kişiliğe sahipti; Paris'teki en etkili Almanlardan bazılarıyla arkadaş oldu ve etkileşimde bulundu ve onları cömert partilere davet etti. Almanlarla iyi ilişkiler Yahudileri kurtarmasına yardım etti. Sardari'nin hikayesi çok ilginç. Ancak İran'ın II. Dünya Savaşı'ndaki genel rolü karmaşıktır. 1941'de Müttefikler, Rıza Şah'ın Hitler'in Almanya'sını desteklediği bahanesi altında İran'ı işgal ederken, bunun gerçek nedeni İran'ın jeostratejik konumuydı. Savaştan önce Rıza Şah'ın Almanya ile iyi ilişkileri vardı, ancak İngiltere ve Fransa ile ilişkileri çok daha iyiydi. İran'ın Londra'yla yakın ekonomik ve politik ilişkilerine kıyasla, Almanya ile ilişkiler çok azdı.

İmam Humeyni Keşful Esrar ile ilk siyasi açıklamasını yaptı ve sadece Pehlevi hükümetinin din karşıtı davranışını kınamakla kalmadı, aynı zamanda İslam ilkelerine dayanan bir hükümet çağrısında bulundu. Baskıcı rejimleri kınadı ve genellikle Hitler'in ideolojisini insan aklının en zehirli ve iğrenç ürünü olarak eleştirdi.

IQNA - Nazizm ve faşizme karşı mücadelede Müslümanların ve Müslüman ülkelerin II. Dünya Savaşı'ndaki rolü nedir?

II. Dünya Savaşı sırasında Müslümanlar her tarafta savaştı. On binlerce Müslüman Alman ordusuna alındı. Ancak İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği Müslüman nüfusunu harekete geçirmede daha başarılıydı. Hitler'in Almanya'sına karşı yüz binlerce kişi ordularında savaştı. Fransız yönetimi altında Kuzey Afrika'dan yaklaşık 250.000 Müslüman Charles de Gaulle'nin güçlerine katıldı ve sonunda Avrupa'yı kurtardı. Gazilerden uzun süredir bahsedilmiyordu. Ancak, son on yılda birçok ülkede bu durum değişti.

IQNA - Nazi Almanyasının II. Dünya Savaşı'nda Müslümanlara yaklaşma girişimini araştırdınız. Berlin Müslümanlara nasıl yaklaştı?

1941-1942'de Hitler'in birlikleri Kuzey Afrika, Balkanlar, Kırım ve Kafkasya'daki Müslüman yerleşimlerine girdiğinde ve Orta Doğu ve Orta Asya'ya yaklaştıklarında, Berlin yetkilileri İslam dünyasını politik olarak önemli buldu. Sonraki yıllarda Nazi Almanyası, İngiliz İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve Yahudilerin iddia edilen düşmanlarına karşı İslam dünyası ile birleşmek için büyük çaba gösterdi.

Üçüncü Reich tarafından Müslümanların saygısının nedeni sadece Müslüman nüfusa sahip bölgelerin savaş bölgesinin bir parçası olması değil, aynı zamanda Alman askeri durumunun da kötüleşmesiydi. Sovyetler Birliği'nde Hitler'in Blitzkrieg stratejisi başarısız olmuştu. Wehrmacht olarak bilinen Alman ordusunun baskısı altında, Berlin'deki stratejistler savaş için daha geniş koalisyonlar aramaya başladılar ve böylece önemli ölçüde fayda sağladılar. Müslüman yerleşim bölgeleri sakinlerini ve Müslümanları Hitler birliklerinin yanında savaşmaya yöneltme çabaları da planın sonuçları arasındaydı.

1941'in başlarından itibaren Wehrmacht, askeri personele Müslüman nüfusa doğru davranması için eğitim vermeye başladı. Alman askeri yetkilileri ayrıca doğu, Balkan ve Kuzey Afrika ülkelerindeki İslami dini makamları uzlaştırmak için kapsamlı çabalar gerçekleştirdi. Buna ek olarak, Almanlar Nazi Almanya'sını İslam'ın bir destekçisi olarak tanıtmak için savaş bölgelerinde dini propaganda yaptı. Alman misyonerler, dini şiddet yaratmak için kutsal metinleri ve dini kuralları siyasallaştırdılar.

IQNA - II. Dünya Savaşı'ndaki Müslüman eylemlerinden örnekler verebilir misiniz?

II. Dünya Savaşı'ndaki Müslüman eylemleri genelleştirilemedi ve belirli yerel siyasi ve sosyal koşullara bağlıydı. Doğu Cephesi, Sovyetler Birliği'nde durum çok farklıydı. Kırım ve Kuzey Kafkasya'daki Müslümanlar, 18. ve 19. yüzyıllarda çarların gelişinden bu yana merkezi hükümete karşı çıktılar. Bolşeviklerin (Marksist ve radikal bölüm ve Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin iki ana kolundan biri) yükselişi meseleleri daha da kötüleştirdi. Stalin'in zamanında, Müslüman bölgeler benzeri görülmemiş siyasi ve dini zulüme maruz kaldı. Kafkasya ve Kırım işgallerinden sonra, birçoğu Almanya'yı memnuniyetle karşıladı. Ancak, Alman yetkililer ve yerel halk arasındaki ilişkiler kısa sürede soğudu.

IQNA - Avrupa'daki popülist hareketlerin yükselişi ile son yıllarda büyüyen şeylerden biri, Müslümanlar gibi dini ve ırksal azınlıklara karşı sert baskı ve ayrımcılıktır. Bu baskıların kökü nedir?

- Bugün Avrupa'nın çoğunda aşırı sağcı hareketlerin ortaya çıkmasıyla körüklenen kurumsal ayrımcılık olmasına rağmen, birçok Müslüman - diğer azınlıklar gibi - günlük ırkçılıkla mücadele ediyor. Etnik ve dini azınlıklar sadece Avrupa'da değil, tarih boyunca ayrımcılığa uğradı. Ogno'nun (diğer Protestanlardan farklı bir görüşe sahip bir grup Fransız Protestan), Yahudilerin, Cynthians'ın (Orta Avrupa çingeneleri) ve Doğu Avrupa çingenelerinin tarihine bakın. Bunlar yoksunluk ve şiddet tarihleridir ve tarihçiler bu ayrımcılığın kökenlerini ve doğasını anlamak için sayısız kitaplar yazmıştır.

Açıkçası, sosyal istikrarsızlığa yol açan ekonomik gerginlik zamanlarında, memnuniyetsizlik çoğu zaman suçlaması kolay azınlıklara karşı nefrete dönüşür. Örneğin, 2008'deki ekonomik gerileme, Avrupa'daki sağcı milliyetçiliğin yükselişini anlamak için önemlidir. Bununla birlikte, maddi nedenleri bu fenomeni açıklamak için yeterli değildir. Irkçı fikirler ve önyargılar çok önemlidir. Buradaki tek çözüm eğitim olabilir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bağnazlıkla mücadelede okulların rolü çok önemlidir.

IQNA - Sizce bugün Avrupa'daki Müslümanların sosyal durumu nedir?

Günümüz Avrupa'sındaki Müslümanların çoğu oldukça entegre ve başarılıdır. 1950'li ve 1960'lı yıllarda sömürge sonrası göçün bir parçası olarak Avrupa'ya gelen Müslümanların ilk kuşakları düşük gelirli fabrika işçileri olarak çalışıyordu. Ancak çocuklarının ve torunlarının çocukları şimdi şirketler, üniversiteler, kamu hizmetleri, yargı alanında büyüyor. Avrupa'daki çoğu İranlı - Sömürgecilikten sonra göçmen topluluğuna ve işçişiğe bağlı değil- orta sınıfın bir parçasıdır. Genel olarak, İranlılar sadece Avrupa'da değil, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da da çok başarılı bir azınlıktır.

IQNA - Popülist partilerin büyümesi ışığında Avrupalı ​​Müslümanların geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Avrupa'da sağcı milliyetçi hareketlerin büyümesinden çok endişeliyim. Bununla birlikte, Avrupa nüfusunun çoğunluğunun hoşgörülü olduğundan ve bu gruplara direnmeye devam edeceğinden hala eminim. Halihazırda Avrupa'nın birçok yerindeki desteklerinde (aşırı sağda) bir azalma görebiliriz; belki çok iyimserim.

3908069

Etiketler: ، ، ، ،
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: