IQNA

Finansman; İslam dünyasını etkilemek için güvenli giriş yolu

11:04 - March 06, 2021
Haber kodu: 3472370
İslami söylem alanında rekabet eden İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'den farklı olarak Endonezya ve Malezya, İslam dünyasını etkilemek için ekonomi ve finansal sistem alanını seçtiler.

IQNA’nın raporuna göre, dünyada, özellikle İslam dünyasında üç ülke, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye, önde gelen İslam ülkeleri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Mısır gibi bir ülkenin (dünyanın en büyük İslam üniversitelerinden biri olan El-Ezher Üniversitesi'nin ev sahibi olarak) rolü göz ardı edilemez. Ancak üç ülke Suudi Arabistan (İslam'ın doğduğu yer ve Sünni İslam'ın destekçileri olarak), İran (en büyük Şii İslam ülkesi olarak) ve Türkiye (seküler İslam okumasına sahip bir hükümet) diğer İslam ülkelerini kültürel ve ideolojik olarak etkilemeye çalışıyor.

Doğu Asya ülkelerinin bölgede ekonomik olarak yükselen güçler haline geldiği 1990'ların başından bu yana, bölgedeki İslam ülkelerinin durumu biraz değişti. Güney Kore gibi ülkelerle birlikte Müslüman nüfusa sahip Doğu Asya ülkeleri (Malezya, Endonezya ve Brunei), hızlı ve yaygın ekonomik büyümenin yanı sıra kendilerini İslam hukukuna uygun dünyanın önde gelen ekonomileri olarak kurmaya çalıştılar. Yani İslami söylemler alanında olan İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'den farklı olarak bu ülkeler ekonomi kategorisini seçmişlerdir.

Yaygın olarak İslami ekonomi olarak anılan şeriata uygun ekonomi, İslam ülkelerinde özellikle bankacılık ve finans alanında son yıllarda en çok tartışılan konulardan biridir.  İslam'da ortak olan bazı konularda (faizin haram olması gibi) görüşlerini paylaşmalarına rağmen, İslam ülkeleri hizmetlerin nasıl sağlanacağı gibi bazı konularda farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, Doğu Asya'daki İslam ülkeleri (özellikle Endonezya ve Malezya) ekonomik büyümenin yanı sıra İslami ve İslami olmayan ülkelerde İslami finansman alanında büyük yatırımlar yapmış ve buradan iyi sonuçlar almıştır.

Malezya, İslami finansman sisteminin 50 yıldan daha eski olduğu Doğu Asya bölgesindeki ülkelerden biridir ve 1963 yılında uygulamaya konulduğundan bu yana, ülke talep, kabul ve gelişmede önemli bir büyüme görmüştür. Bu finansal sistem, 1 Temmuz 1983'te faaliyetlerine başlayan Malezya Hac Fonu Kurulu'nun (Tabung Haji) ve ülkenin ilk İslami Bankası olan Burhad Malezya İslami Bankası (BIMB) kurulmasıyla her geçen gün ilerlemiştir. Ve bu banka Malezya'nın İslami finans sisteminin ana bileşeni haline geldi.

Finansman; İslam dünyasını etkilemek için güvenli giriş yolu

Malezya'daki İslami finansman modeli, dünyadaki en gelişmiş İslami bankacılık sistemlerinden biridir ve nihai hedefi, bu ülkedeki geleneksel finansal sistemle paralel olarak çalışmaktır. Bu amaca ulaşmak için İslami finans sistemi mevcut sisteme uygun bir alternatif olarak kendini göstermiş ve Malezya bankacılık sistemi sadece Müslümanlara değil aynı zamanda gayrimüslimler de hizmet vererek Doğu Asya'da İslam dışı ülkelerde şubeler kurmaya çalışmıştır.

Endonezya en büyük ve en kalabalık İslam ülkesi olarak çok da geride değil, Endonezya'da İslami bir banka kurma çabaları II.Dünya Savaşı'ndan önce başladı ve 1990'larda ilk İslami banka kuruldu, ardından 1992'de daha sonra Endonezya'da Muamalat Indonesia veya BMI'nin kurulmasıyla İslami bankacılık ve finansman başlatıldı. Bu, Endonezya'da Malezya'dakinden çok daha sonra oldu (1983). Bununla birlikte, son yıllarda Endonezya'daki İslami bankacılık sistemi, olumlu performansı ve devlet desteği nedeniyle önemli ölçüde büyümüştür.

Finansman; İslam dünyasını etkilemek için güvenli giriş yolu

Birkaç ay önce Endonezya maliye bakanı, İslami ekonominin dünya ekonomisi üzerindeki yıllık yüzde 5,2 etkisini değinerek şöyle söyledi: Endonezya, dünyadaki en büyük Müslüman nüfusa sahip ülke olarak, İslami ekonomiyi geliştirme ve hatta dünyanın İslami ekonomik ve finansal merkezi haline gelme ve bu sektörde faaliyet gösterme konusunda büyük bir kapasiteye sahiptir. Bu, Endonezya'nın rakibi ve bölgesel rakibinin (Malezya) gerisinde kalmamaya ve kendisini Doğu Asya'nın ekonomik merkezi olarak sunmaya çalıştığını gösteriyor. Ülkenin geniş Müslüman nüfusu, İslami finansman sisteminin büyümesi için büyük bir potansiyel yarattı. İslami olmayan yabancı bankalar ve finans kurumları da orada işbirliği ve yatırım yapmaya çalışıyorlar.

Bu nedenle, iki İslam ülkesi Malezya ve Endonezya ekonomide İslam dünyasında ve ötesinde nüfuzlarını göstermeye çalışıyorlar ve diğer İslam ülkelerinin kültürel ve sosyal yollarla İslam dünyasını etkilemek için şiddetle rekabet ettiği bir dönemde, iki ülke İslami ideolojileri teşvik etmek için daha az riskli bir yol seçtiler.

3957053

 

captcha