IQNA

Siyonizm; Yahudilerin başına gelen en büyük felaket

9:06 - May 16, 2021
Haber kodu: 3472973
Haham Aaron Cohen şöyle dedi: Siyonizme muhalefetimiz Yahudi halkını daha çok desteklemektir. Çünkü Siyonizmi son 150 yılda Yahudilerin başına gelen en büyük felaket olarak görüyoruz. Tarihe bakarsanız, Filistinliler dışında on binlerce Yahudi'nin Siyonizm fikri yüzünden öldürüldüğünü görebilirsiniz.

İsrail'in varlığına ve Siyonizme muhalefet sadece Müslümanları ve İslam dünyasını ilgilendiren bir konu değildir. Aslında, insan hakları grupları ve barış aktivistleri de İşgal Altındaki Filistin Topraklarında olup bitenler hakkındaki endişelerini dile getirdiler.

Popüler inanışın aksine, Siyonist rejimin suçları sadece dünyadaki Yahudiler tarafından kabul edilemez olmakla kalmayıp, bazıları genel olarak bu rejimin varlığına karşı çıkmakta ve Filistin topraklarında Yahudi devletinin oluşumunu Yahudi hukuku ve ilahi takdirine aykırı olarak nitelendirmekte. Bu Yahudi grubuna "Neturei Karta" denir.

Neturei Karta 1935'te kurulan Siyonizme karşı ortodoks bir Yahudi azınlığın adıdır. Bu grup aynı zamanda Siyonizme Karşı Yahudi İttifakı olarak da bilinir. Grup, İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyor ve Talmud'a veya Yahudi hukuku kitabına göre, Mesih'in veya "dünyanın kurtarıcısı" nın ortaya çıkmasından önce bir Yahudi devletinin kurulmasının yasak ve gayri meşru olduğuna inanıyor. Bu grubun üyesi olan birkaç bin Ortodoks Yahudinin gözünde Siyonizm "zehirlidir" ve "gerçek Yahudileri" tehdit etmektedir.

Haham Rabbi Aaron Cohen, Britanya'daki en aktif Neturei Karta aktivistlerindendir. Son yıllarda İngiliz Yahudi cemaatinde, özellikle gençlerin eğitilmesinde dini işlere giderek daha fazla dahil oldu. Şimdi zamanının çoğunu Siyonizm'e muhalefetiyle ilgili önemli ama daha az bilinen bir mesajlar yayarak geçiriyor ve Yahudilik ve Siyonizmin tamamen farklı kavramlar olduğu ve aslında birbiriyle çeliştiği gerçeğini yayınlıyor. Siyonist devlete karşı verdiği mücadelede Filistin davasıyla tamamen uyumlu bir Ortodoks Yahudi'dir. IQNA ile yaptığı röportajda Haham Cohen, Karta'nın düşüncelerini ve arka planını açıkladı.

IQNA - Neturei Karta, son yıllarda Filistinlileri desteklediği için her zamankinden daha fazla ilgi gördü. Bu organizasyondaki faaliyetlerinizi ve bu örgütün neden Filistin halkını desteklediğini açıklar mısınız?

- Bir şeyi açıklığa kavuşturmama izin verin. Natura Carta bir organizasyon değil. Neturei Karta, Siyonizme karşı çıkan Ortodoks Yahudilerin adıdır. Bildiğiniz gibi Siyonizm, yaklaşık 120 yıl önce milliyetçi fikirlere sahip, dindar olmayan, seküler insanlar tarafından başlatılan milliyetçi bir hareketti. Yahudi vakıfları vardı ama dinle hiçbir ilgileri yoktu.

Aslında Yahudilik, Siyonizme karşıdır. Siyonizm ile tamamen uyumsuzdur. Siyonizm, daha önce de söylediğim gibi, Yahudilerin kendi yaşam tarzlarına sahip olması için bir yuva isteyen milliyetçi bir fikirdir. Fikir, Yahudiler için bir yuvaya sahip olmak.

Tabii ki girmek istemediğim pek çok ayrıntı var ama gerçek şu ki, dinimiz dahil, ilahi takdire göre sürgündeyiz. Yüce Tanrı'nın bizi bu sürgün haline getirdiğine inanıyoruz. Bundan kurtulmak için savaşmaya veya ondan kurtulmanın yolunu açmaya çalışmayacağım. Bu, Tanrı’nın iradesine aykırıdır.

Bu nedenle, dini inançlar açısından sabit bir statüye sahip olmamıza izin verilmiyor. Bizim işimiz sürgünde yaşamak. Bulduğumuz herhangi bir ülkenin vatandaşlığına sadakat. Dolayısıyla kendimizin bir ülke sahibi olmamıza izin verilmiyor dini olarak. Ayrıca, insani açıdan bakıldığında, bazı alanlarda bir hükümetin kurulmasının ciddi insani sonuçları vardır. Şöyleki Filistinlilerin yaşadığı toprakları almak demektir.

Neturei Karta, Siyonist milliyetçiliğin yanlışlığını anlayan Ortodoks Yahudilere verilen isimdir. Neturei Karta adı, büyük bir adamın bir şehre girip şehrin muhafızlarının kim olduğunu sorması üzerine kurulu eski bir hikâyeden alınmış eski bir isimdir ve Neturei Karta adı şehrin muhafızlarının edebi tercümesidir. Buradaki şehir muhafızları, şehir halkının doğru yaşam tarzına ulaşmasına yardım eden dürüst ve erdemli insanlar demektir. Yani Naturei Karta ve şehrin koruyucularıdır.

İsim, Siyonistlerin Filistin'de güç kullandığı 1920'de Siyonizme karşı çıkan Ortodoks Yahudiler için kullanıldı. Bu insanlar kendilerine Neturei Karta da derlerdi. Bir örgüt değildir ve ister dini ister insani gerekçelerle Siyonizme karşı çıkan herhangi bir Ortodoks Yahudi otomatik olarak Neturei Karta’dır.

IQNA - Neturei Karta neden Filistin halkını savunuyor?

- Siyonizm ile ilgili sorunun bir kısmı işgal altındaki Filistin ve Filistin halkına insanlık dışı muamelesidir. Bu yanlış davranışlara karşıyız. Filistin halkı ile Yahudiler arasındaki ilişki yüzlerce ve binlerce yıl öncesine dayanır ve her zaman dostane olmuştur ve iki taraf yan yana yaşadı. Bütün sorunlar Siyonistlerin gelmesiyle ve Filistinliler topraklarını alacaklarını anlayınca başladı.

IQNA - Bazıları Neturei Karta'nın İsrail'i tanımadığı için Yahudi karşıtı bir örgüt olduğuna inanıyor. Bu suçlamalar hakkında ne diyorsunuz?

- Yahudiler antisemitizmle suçlanamaz. Kardeşlerimizi çok destekliyoruz ve onlara yardım ediyoruz. Siyonizmin kendi sorunları var ve Filistin işgalcileri ile yerliler arasında bir çatışmaya neden oldu, bu yüzden bu aslında Filistin'deki Yahudi nüfusuna zarar veriyor. Siyonizme muhalefetimiz Yahudi halkını daha çok destektir. Çünkü Siyonizmi son 150 yılda Yahudilerin başına gelen en büyük felaket olarak görüyoruz. Tarihe bakarsanız, Filistinliler dışında on binlerce Yahudi'nin Siyonizm fikri yüzünden öldürüldüğünü görebilirsiniz.

Öyleyse, dünyadaki tüm Yahudilerin çıkarına olan Siyonizme karşı çıkarken, Neturei Karta’nın Yahudi düşmanı olduğu nasıl söylenebilir?

IQNA - Neturei Karta’ya ait olduğunuz için saldırıya veya tacize uğradınız mı?

- Ben kendi yaşam tarzına sahip Ortodoks bir Yahudi'yim ve verdiğim açıklamaya göre Siyonizme karşı olan Neturei Karta üyesiyim. Halkın önünde durmaya hazır olan ve Siyonistlere karşı olduklarını söyleyen Ortodoks Yahudilerin mensuplarının Neturei Karta olduğu ve propaganda açısından dünya halkının desteğini almayı başardıkları söylenebilir.

Siyonizm başladığında, Yahudilerin büyük çoğunluğu ona karşı çıktı ve II.Dünya Savaşı'nın sonunda Yahudiler bir vatan sahibi olma ihtiyacı hissettiğinde ön plana çıktı.

Azınlık, Siyonizmin Yahudiler için kötü olduğunu anlıyor, ancak Siyonizmi iyi bilen çoğunluk onlara karşı çıkıyor ve onları eleştiriyor. Çoğunluk şiddete karşı olduklarını açıkladı. Siyonizme barışçıl bir son verme arzusunu destekliyorum. Arabam hasar gördü ve evime havalı tüfek ve yumurta ile saldırıldı. Ama doğru düşünen biri için hayat bu.

IQNA - Sizce İsrail'in dünyadaki Yahudileri İşgal Altındaki Filistin Topraklarında yaşamaya davet etmesinin amacı nedir?

- Her şeyden önce İsrail, Siyonizmin pratik sonucudur ve onların (Siyonist) fikirleri bir devlete sahip olmaktır. Filistin'in yalnızca 1948'de yasadışı olarak işgal ettikleri kısmı değil, 1967'de işgal ettikleri kısmı da dahil olmak üzere Filistin'de büyümek ve yayılmak istiyorlar.

İşgal altındaki Filistin topraklarında her yere girmek istiyorlar. Yani bu fikir yüzünden, işgal ettikleri topraklara yüzlerce ve binlerce Yahudiyi yeniden yerleştirmek istiyorlar.

IQNA - Örgütünüzün İsrail'in varlığına muhalefetinin nedeni daha siyasi mi yoksa dini mi?

- Neturei Karta politik değildir. Biz politikacı değiliz. Belki de Siyonist gündemi siyasi olarak bozmak için daha çok çalışacağız. Ama biz politikacı değiliz ama hayatımızı dini bir şekilde ve doğru şekilde yaşıyoruz.

Muhalefetimiz kesinlikle din, dinsel inanç ve Siyonizmin yarattığı insani sorunlara muhalefete dayanmaktadır. Siyonizm fikrinin tamamen ortadan kaldırılmasının ve tüm Yahudi ve Yahudi olmayan Filistinliler için kabul edilebilir bir Filistin devletinin değiştirilmesinin zamanı geldi.

Bu, Filistin'de tam bir barış olabilir ve insanların başka bir toprağı gasp etmeden bu topraklarda yaşayabilmesine yol açabilir.

3966954

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha