IQNA

Dünya Filistin ile Dayanışma Günü

10:59 - November 30, 2021
Haber kodu: 3474726
Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün kabul edilmesinin üzerinden onlarca yıl geçti, ancak bu süre zarfında uluslararası toplum Filistin halkının ihlal edilen haklarını korumak için kararlı adımlar atmadı. Öte yandan, Filistin davasına bazı Arap ülkelerinin ihanet etmesi ve Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi Filistinliler için yeni zorluklar yaratıyor.

Her yıl 29 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1977'de oy çokluğu ile günü dünya takvimine Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olarak işaretledi. Bu örgütün üye ülkelerine bu günü takvimlerinde bulundurmaları ve anmaları çağrısında bulundu.

Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler bugün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) Başkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve temsilcisinin huzurunda New York saatiyle 10:00'da Tahran saatiyle 8:30 da özel bir toplantı yapacak.

1 Aralık 2005 tarihli 37/60 sayılı Kararda BM Genel Kurulu, Filistin Halkının Hakları Komitesi ve Filistin Yönetiminden Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü anmasını talep etti. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle alınan karar, üye ülkeleri Dayanışma Günü için geniş destek ve propagandalarını sürdürmeye de teşvik ediyor.

Küresel Dayanışma, içi boş bir gösteri

Birleşmiş Milletler tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün kabul edilmesinden 40 yılı aşkın bir süre sonra bu örgüt ve diğer uluslararası örgütler, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler'in bu eyleminin amacı, Filistin toplumunun sorunlarına küresel düzeyde dikkat göstermek gibi görünse de, bu eylem, Filistin'in Bölünmesi Kararı olarak bilinen 181 sayılı Kararın kabul edilmesiyle aynı örgüt tarafından yapılmıştır. Filistin toplumunun sorunlarının ilk tohumu 30 yıl önce atıldı. Filistin topraklarındaki toplumu acımasızca bölen ve Filistin topraklarında ve atalarının evlerinde tarihi Filistin toplumunun bir kısmını yok sayan ve onları Siyonistlere veren karar.

Guterres, "Filistin haklarının devam eden ihlalleri, yerleşimlerin genişlemesiyle birlikte iki devletli bir çözüm olasılığını yok ediyor. İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki durum, uluslararası barış ve güvenliğin önünde bir zorluk olmaya devam ediyor. Filistin ile dayanışma gününde, haklarını arama ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için barış ve onurlu bir gelecek inşa etme konusunda Filistin halkına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit edelim." dedi.

Ancak, tüm bu yıllarda Filistin halkının hakları için uluslararası kurumların desteğinin sloganların ötesine geçmediğini ve bazen aşırı pasiflik göstererek Filistin toplumunun baskısını ikiye katladığını belirtmek gerekir. Bazı BM komisyon ve komitelerinde Siyonist rejimin temsilcilerinin seçilmesi veya bazı Filistin şehirlerinin tarihi ve dini mekanların İbranice isimlerinin onaylanması, BM'nin Siyonistlerle Filistinlilere yönelik baskı ve suçlarda pasifliğinin ve işbirliğinin açık göstergeleridir. Ancak aynı örgüt, çeşitli ülkelerdeki ofislerini Filistin halkıyla dayanışma töreni düzenlemeye çağırıyor.

Birleşmiş Milletler İsrail'in örgüte üyeliğini aceleyle kabul etti, ancak bunu kendi türünde eşi benzeri olmayan ve bir daha asla tekrarlanmayan üyelik şartına bağladı. İsrail, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. bendi 4 maddesinde yer alan Birleşmiş Milletler üyeliği koşullarından hiçbirine (devlet olma, barışçı olma, şartın yükümlülüklerini kabul etme ve şartın yükümlülüklerini yerine getirme muktedir ve istekli olma) sahip değildi.

Bu madde, bir devletin özelliklerini, İsrail'in kesin sınırları olmayan belirli sınırları olan belirli bir bölgeye sahip olması olarak tanımlar. Ayrıca, bir hükümetin İsrail'in uzak olduğu kalıcı bir nüfusa sahip olması gerekir. Bir devletin bağımsız bir devleti olması gerekirken, İsrail o zaman bu kategoriye sahip değildi.

BM Şartı'nın 4. maddesi açısından bir devletin bir diğer çok önemli özelliği, topraklar üzerinde egemenlik, yani, uluslararası düzenlemelerin uygulanmasını garanti edecek şekilde topraklarını kontrol etme yeteneğidir. Oysa İsrail bir devlet olmak için bu kriterleri henüz karşılayamamıştır.

Dünya Filistin ile Dayanışma Günü

İsrail rejimi bunca yıldır kavgacı bir rejim oldu ve hiçbir zaman barışçıl olmadı. Rejim, yıllar içinde BM Şartı'nın birçok yükümlülüğünü ihlal etti ve bunları uygulama iradesi göstermedi. Bu genel koşullara ek olarak, 1. bendi 4 Maddesi, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e şartlı üyeliği için diğer koşulları ortaya koymaktadır. En önemli konulardan biri de BM'nin 194 sayılı kararında da belirtilen Filistinli mültecilerin evlerine dönüşleridir. Tüm bu yıllar boyunca İsrail bu koşulları yerine getirmedi ve ayrıca BM Şartı kapsamındaki birçok uluslararası kural ve yükümlülüğü ihlal etti.

Buna göre, Birleşmiş Milletler tarafından Filistin halkıyla Dünya Dayanışma Günü'nün ilan edilmesi, aslında örgütün İsrail'in uluslararası hukukunu çiğnemesi ve şiddet içeren davranışlar karşısında hareketsiz kalmasına yönelik sert eleştirileri azaltmayı amaçlayan bir propaganda ve dramatik bir hareketti.

Dünya Filistin ile Dayanışma Günü

İlişkileri normalleştirin, işgali meşrulaştırın

Rejim, barış göstererek Araplar ve Müslümanların farklı eğilimleri nedeniyle safları arasında bir çatlak yaratmaya ve barışçıl gibi davranarak İslami Filistinli gruplar arasında anlaşmazlık yaratmaya çalıştı. Ancak son yarım yüzyıldaki Siyonist rejimin asıl amacının sadece Filistin topraklarının gayri meşru işgalini sürdürmek ve aynı zamanda küresel prestij kazanmak ve ahlaksızları ortadan kaldırmak için barış planları sunmak olduğu adil gözlemci için bir sır değil. Filistin halkının haklarını hiçe sayan bu rejim, sadece hareketlerini bastırmak için zaman ayırmaya çalışıyor. Bu arada bu rejimin suçlarını örtmek için en çok kullanılacak olan şey, Filistin halkına karşı barışçıl ve görünürde bir barış gösterisi sergilemesidir. Ne yazık ki, Filistinli gruplar ve bazı Arap hükümetleri de bu cani rejimin görünürlüğüne aldanmışlar ve müzakere ve uzlaşma tuzağına düşmüşlerdir.

Tel Aviv Üniversitesi'ndeki Siyonist İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi, dört Arap ülkesi ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının aslında anlaşmalara henüz katılmamış ve İsrail ile ilişki kurmayı düşünen diğer Arap ve İslam ülkeleri için bir sınav olduğuna inanıyor. Ancak İsrail'in çıkarı, Arap ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmek ve özellikle Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmalarının kapsamını genişletmek çünkü Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmesi bu anlaşmalara dini bir meşruiyet kazandırmakta ve diğer Arap ülkelerinin İsrail ile uzlaşma anlaşmalarına katılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle gelecekte Suudi Arabistan ile olası bir anlaşma İsrail için büyük önem taşımaktadır.

Siyonist rejimin Arap ülkeleriyle uzun yıllardır gayri resmi ilişkileri vardır. Son yıllarda yaşanan olaylar, rejimin Araplarla olan ilişkilerini daha canlı ve belirgin hale getirmiştir. Bu olaylardan biri İran ve Fars Körfezi ülkeleri arasındaki soğuk ilişkilerdi ve İsrail, ABD ile birlikte bu fırsattan yararlanmayı başardı.

Dünya Filistin ile Dayanışma Günü

Dayanışma gününden itibaren reklam kullanma ihtiyacı

Ancak Siyonist diplomasinin egemenliği ve bu rejimin ideolojisine bağlı medyanın çokluğu bağlamında Filistin toplumunu desteklemek adına bu günün anılması kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Ancak Filistin halkıyla dayanışmanın, onların doğuştan sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri için bu ayrılmış toplumu desteklemeyi amaçlaması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. 1947 yılında 181 sayılı Kararın kabul edilmesinden bu yana, bu örgüt tarafından başka kararlar alınması ve "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak adlandırılmasından bu yana alıkonulan haklar, bu örgüte karşı yaptığı zulmü ortadan kaldıramaz.

Filistin meselesine halkın dikkatini çekmek için her fırsattan yararlanılmalıdır, ancak bu ele geçirme Filistin toplumunun doğuştan sahip olduğu haklardan bir kısmından feragat edilmesine neden olmamalıdır. Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı Kararından önce, Filistin toplumu 27.000 kilometrekarelik Filistin topraklarında yaşıyor ve sahipleniyordu. Ve bu kararın yayınlanmasından sonra Siyonistler, güç kullanarak ve katliam, yıldırma ve çeşitli savaşlar düzenleyerek bu toprakları işgal ettiler ve Filistin toplumunu yerinden ettiler. Bu nedenle Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistinlilerin ihlal edilen tüm hakları dikkate alınmalı ve ciddi ve kapsamlı bir küresel talep olarak takip edilmelidir. Yurduna dönmek ve tüm Filistin coğrafyasının işgaline son vermek ve kendi kaderini tayin hakkı bu hakların en önemlilerindendir.

4017013

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha