IQNA

Izutsu ve çağdaş Kur'an araştırmalarında yeni bir tasarım

11:11 - May 15, 2022
Haber kodu: 3476181
Çağdaş Japon Kur’an araştırmacısı Toshihiko Izutsu, Kur’an-ı Kerim'i anlamak, Kur’an'ın temel kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak geliştirmek, analiz etmek ve Kur’an'ın anlam ve kavramlarını geliştirmek için yeni bir yaklaşım benimsedi. Bu yöntem, onun yaklaşımından etkilenen bazı kişiler tarafından eleştirilmiş, bu eksiklikleri gidermeye çalışmıştır.

Izutsu, Kur'an kelimelerinin semantik yapısının incelenmesinde kuşkusuz öncü olmuştur. Kur'an'ın metodik anlayışında anlambilimde yenilikçi bir yol olarak izlemiş ve yeni bir yol açmıştır.

Yaklaşımı, Kur’an'ın temel kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak inceleyip analiz ettiği ve Kuran'ın içeriğinin anlam ve kavramlarını geliştirdiği başarılı bir deneydi.

Ancak Kur’an'ın kavramlarının semantiği konusundaki tüm girişimleri ve nimetleriyle, anahtar kelime seçiminde kesin ve net bir kriter ortaya koymamıştır. Ayrıca Izutsu, anlambilim yöntemi için belirli kriterler belirlememiştir.

Onun eserlerinde ele alınabilecek bir diğer husus, Kur'ân araştırmalarında edebî ve belâgat ilimlerinin yerini dikkate almamasıdır.

Ayrıca Kur'an'ın tematik tefsiri ve Kur'an tefsiri alanındaki geleneksel alimler de Izutsu yöntemine ağır eleştirilerde bulunurlar. Başlıca eleştirileri, Kur'an kelimelerinin anlamlarının metin içinde (context) göz ardı edilmesidir.

Elbette onun İslami-İranlı etkilenenleri çalışmalarını genişletirken ve yeni açıklamalar ve yorumlar çerçevesinde bu zararları ve eksiklikleri bir ölçüde gidermeye çalışmışlardır. Bu yöntemi derinleştirirken, ona özel bir dikkat göstermişlerdir.

Bu bağlamda Jafar Nekunam'ın "Kur'an Semantiğine Giriş", Alirıza Kaimniya'nın "Kur'an'ın Bilişsel Semantiği" ve Muhammed Asadi'nin "Gölgeler ve Anlam Katmanları" adlı eserleri Farsça olarak yayımlanmıştır.

Izutsu yaklaşımı

Toshihiko Izutsu (1914-1993), Kur’an'ı kaynak dilden (Arapça) doğrudan Japonca'ya çeviren ilk kişiydi ve Kur’an kavramları hakkında özel bir anlayışa sahipti. Izutsu'nun işi, Kur’an kelimelerinin anlamsal yapısını tasarlamaktı. Onun Kur'an kelimelerini tematik tefsirindeki metoduna da "Kur’an içeriği ile tek olanı anlama" metodu denilebilir. Kur'an'ın, onun dışındaki her türlü bilgi ve bilince üstün olduğunu varsayarak, bir Kur'an kelime ailesi oluşturmuş ve onun kalbinden Kur'an manalarını çıkarmıştır.

Yazar: Seyyid Mucteba Mucahidiyan

4054618

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* :