IQNA

İslami şeriat hükümlerine uygun ilk metaverse

13:37 - May 23, 2022
Haber kodu: 3476247
İslam ekonomisi alanında faaliyet gösteren bir şirket, İslami şeriat hükümlerine uygun olarak ilk metaverseyi piyasaya sürdü.

İbfnet'e göre, IBF Net, İslam ekonomisini kolaylaştırmak için çeşitli platformların başarılı bir şekilde inşa edilmesi ve piyasaya sürülmesinden sonra, kendi küçük İslami ekonomisini eğitim ve satış olmak üzere iki bileşenli bir meta devrime dönüştürmeye hazırdır.

Bu yeni girişim, çok daha yüksek düzeyde tüketici ve yatırımcı desteğini garanti eden bir pazar yaratmak için meta-teknolojiyi kullanan türünün ilk örneğidir ve dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturan Müslüman inanç sistemiyle uyumludur.

Girişim aynı zamanda şu anda geliştirilmekte olan ve Algorand Vakfı (Algorand Faundation) tarafından tam olarak desteklenen birkaç Algorand tabanlı meta dönüşümden biridir.

İslami bir metaverse fikri ilk olarak IBF Net'teki bir blog yazısında tartışıldı ve daha sonra IBF Net tarafından kurulan Geliştirme Merkezi tarafından ilk araştırma gündemi olarak sunuldu.

Şirketin finans direktörü Muhammed Emad, Algorand Vakfı'ndan bir bağışın Metaverse'nin gelişimini kolaylaştırdığını söylüyor.

Proje, Güneydoğu Asya bölgesinin ideolojik, kültürel, düzenleyici ve çevre politikası açısından belirli özelliklerini dikkate alan bir metaverse oluşturulmasını içermektedir. Metaverse'yi insanların birbirleriyle etkileşime girmesine, çalışmasına ve birbirleriyle işbirliği yapmasına olanak tanıyan çok boyutlu bir sanal ortam olarak tanımlarsak, yukarıda belirtilen faktörler onun şeklini belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.

Örneğin Müslüman camia dünya çapında 1.8 milyar insanı içeriyor ve bunların 240 milyonu yalnızca Güneydoğu Asya'da yaşıyor. Bu şekilde İslam'ın şeriat olarak bilinen yol gösterici ilkeleri, Metaverse'deki davranışsal boyutlar üzerinde somut bir etkiye sahip olacaktır.

IBF Net Genel Müdürü Muhammed Alem'a göre, projenin özellikle iki özel hedefi var: İlki her zaman, her yerde bilgi edinmek ve paylaşmak için açık bir öğrenme alanı oluşturulması. İkincisi, çok daha yüksek düzeyde bilgi ile alım satım için açık ve piyasa dışı bir pazar yaratmayı amaçlar ve önemli tüketici ve yatırımcı desteği sağlar.

Bu, IBF Net tarafından geliştirilen mevcut küçük ölçekli İslami ekonomik sistemdir. Merkezi (kapalı) toplum tabanlı bir sistemdir. Metaverse teknolojisinin çok üstün özellikleri ile açık bir sisteme dönüştürülecektir.

Bu kavramın hala farklı tepkiler uyandırdığı göz önüne alındığında, bu projenin başarısı, İslam takipçileri arasında metaverselerin kabul oranı ile ölçülmektedir. Program, şeriata uygunluk derecesini artıran belirli kullanımları seçerek metaverse teknolojinin Müslüman topluluklar için nasıl faydalı olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Aynı zamanda çözüm, bir öğrenme alanı ve blok zinciri tabanlı bir model kullanan bir pazar yeri yaratmanın ötesine geçiyor. Birimleri, yaratılan değeri depolayan veya bir zenginlik biçimi olarak diğer teknolojilere aktaran bir araç haline gelir. Dijital servet, oyun içi öğelerden ve sanal alanlardan kredi anlaşmalarına veya diğer karmaşık sözleşmelere kadar bir dizi daha karmaşık varlıkları içerecek şekilde programlanabildiğinden, istikrarlı bir şekilde İslami bir DeFi (merkezi olmayan finansal) ortamı yaratmaya doğru ilerliyor.

Bu girişimin ne kadar benzersiz ve yenilikçi bir özelliği olduğu sorulduğunda, Alem, bunun şeriata uygun gelişmekte olan tek metavers olduğunu ve şu anda küçük bir İslami ekonomi fikrini bir metaverse dönüştürdüğünü söylüyor. Metaverse teknolojisinin hem bilgi verimliliği hem de operasyonel verimlilik açısından nasıl daha iyi pazarlar yaratabileceğini ve bu teknolojisinin çok daha yüksek düzeyde yatırımcı ve tüketici desteği ile nasıl daha insancıl sistemler oluşturabileceğini gösteriyor.

4058636

captcha