IQNA

20:03 - May 25, 2022
Haber kodu: 3476276
Kim Allah'tan sakınırsa-takva ehli olursa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar. Ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter.
İmam Cafer Sâdık (a.s) talebelerinden birisine sordu:
 
- Benden ne öğrendin?
 
- Ey Mevlam! Sizden sekiz mesele öğrendim.
 
- Onların neler olduğunu anlat bana!
 
Adam şöyle anlattı:
 
- Birincisi: Ölüm zamanında her sevenin sevdiğinden ayrıldığını gördüm. Bu yüzden ben himmet ve gayretimi benden ayrılmayacak, aksine bana arkadaşlık yapacak ve beni yalnızlıktan çıkaracak şeylere yönelttim. Onlar ise hayır amellerdir.
 
- Aferin vallahi!
 
- İkincisi: Ben bir topluluğun soy sop ile, diğer bir topluluğun ise mal mülk ve evlat ile övündüğünü gördüm. Oysa bunlarda övünülecek bir şey yoktur. Ben en büyük iftiharın Allah-u Teâla’nın şu buyruğunda olduğunu gördüm: “Şüphesiz sizin Allah katında en değerliniz, en takvalı olanınızdır.” Hucurât/13 Bu yüzden ben Allah katında değerli olmak için çaba gösterdim.
 
- Aferin vallahi!
 
- Üçüncüsü: Ben insanların heva ve heveslerine uygun eğlendiklerini gördüm. Ve Allah-u Teâla’nın “Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini heva ve hevesten alıkorsa, * şüphesiz onun ebedi istirahatgahı cennet olacaktır.” Nâziât/40-41 sözünü duydum. Bu yüzden heva ve hevesi nefsimden uzaklaştırmaya gayret ettim. Böylece Allah-u Teâla’nın itaatinde istikrar buldu.
 
- Aferin vallahi!
 
- Dördüncüsü: Ben bir kimsenin değer verdiği bir şeyi bulup, sahiplendiğinde, var gücüyle onu korumaya çalıştığını gördüm. Diğer yandan Allah-u Teâla’nın şöyle buyurduğunu duydum:
 
“Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? Ayrıca ona (ahirette) değerli bir mükâfat da vardır.” Hadid/11
 
Ben de kat kat fazlasına sahip olmayı yeğledim. Ve Allah indinde olandan daha korunaklı bir şey olmadığını anladım. Bu yüzden değer verdiğim şeyleri onun yanına yönlendiriyorum ki orda korunsun ve en çok ihtiyacım olacak gün için birikimim olsun.
 
- Aferin vallahi!
 
- Beşincisi: Ben insanların rızık üzerinden birbirlerine haset ettiklerini gördüm. Allah-u Teâla’nın ise şöyle buyurduğunu duydum:
 
“Dünya hayatında geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve birbirlerini hizmete alsınlar diye kimini derece bakımından kiminden üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdiği şeyden daha iyidir.” Zuhruf/32 Bu yüzden ne birisine haset ettim ne de kaybettiğim bir şeyden dolayı üzüldüm.
 
- Aferin vallahi!
 
- Altıncısı: İnsanların bazısının bazısına dünyada düşmanlık ettiğini ve kalplerinde kin beslediğini gördüm. Oysa Rabbimin şöyle buyurduğunu duydum:
 
“Şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır. Onu kendinize düşman bilin!” Fatır/6 Bu yüzden ben başkalarını bırakıp şeytanın düşmanlığına meşgul oldum.
 
- Aferin vallahi!
 
- Yedincisi: İnsanların rızık aramak için nice zahmetlere katlandıklarını ve var güçleriyle bu yolda uğraştıklarını gördüm; Oysa Rabbimin şöyle buyurduğunu duydum:
 
“Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. * Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. * Kuşkusuz, bol bol rızık veren, sağlam güç sahibi olan, ancak Allah'tır.” Zâriyât/56-58 Bu yüzden ben onun vaadinin ve sözünün sadık olduğuna yakin ettim. Dolayısıyla onun vaadine güvendim ve sözüne razı oldum. Onun için onun üzerime vazife kıldığı şeyle meşgul oldum ve onun indinde bana ait olan (ve bana vereceğini taahhüt ettiği) şeyle uğraşmadım.
 
- Aferin vallahi!
 
- Sekizincisi: Birilerinin kendi bedeni sağlıklarına, bazılarının mallarının çokluğuna ve bazılarının ise kendileri gibi olan mahlukata güvenip dayandıklarını gördüm. Oysa Rabbimin şöyle buyurduğunu duydum:
 
“… Kim Allah'tan sakınırsa-takva ehli olursa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar. * Ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter …” Talak/2-3 İşte ben de bu yüzden Allah’a tevekkül ettim-güvendim; böylece başkalarına güvenmehissim kayboldu gitti.”
 
Bunları söyledikten sonra, İmam (a.s) ona hitaben şöyle buyurdu:
 
- Vallahi Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan (Kur’an) ve diğer (semavi) kitapların hepsi (bir şekilde) bu sekiz meseleye racidir!”
 
Tenbihü’l-Havâtir, c.1, s.303
 
Kaynak: 
 
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: