IQNA

20:22 - May 28, 2022
Haber kodu: 3476291
Ahir zamanda ve İmam-ı Asr (a.s) döneminde gerçekleşecek olan fetih Allah'tandır ve Mehdevi hükümeti de öldürerek dünya barışını sağlayamaz. Küresel savaş ve çatışma hareketin kaynağı olabilir mi?

Hz. Mehdi'nin (a.s) fetihleri öldürme, şiddet ve dünyevi egemenlik değildirMehdi (a.s), ahir zamanda geleceği, dünya barışını ve adaletini tesis edeceği ve Allah'ın rahmet mesajını alemde yöneteceği vaad edilen bir isimdir. Allah, İslam toplumunun zaferinden bahsederken “fetih” kelimesini kullanır. Yani ilâhî yardım geldiği zaman düşmanların, gaddarların ve zalimlerin zulmetmekten vazgeçeceği bir fetih gerçekleşecektir.

İnsanları öldürerek barışı sağlayamazsınız

Din kültüründe fetih ve yayılma izzet ve  şeref getirir. Mehdi (a.s) hükümetinde şeref ve zafer bir arada anılır . Yani, bu hükümetin ilahi şerefe, Allah'ın yardımına ve zafere sahip olması Allah'ın iradesidir. Ve bu, zorlukla, savaşla, kanla ve kitle imha silahlarıyla olmayacak. Aksine, dini öğretilere göre, mucizevi güç olan ilahi gücün konumundan meydana gelir.

Peygamber (s.a.v) Mekke'yi kan dökmeden fethetti. Kâfirliğin ve şirkin beşiği olan ve Peygamber (s.a.v.)'e karşı en büyük düşmanlıkları olan Mekke idi. Peygamberimiz (s.a.v)'in Mekke'ye bu kadar şerefli ve kan dökmeden gireceğine kimse inanmamıştı. Küresel hareketin kaynağı savaş ve düşmanlık olabilir mi? Bu hareketi oluşturma  sevgi, aşk ve nezakettir.

yaratmak ve emir ikilisi

Burada emir ve yaratılış ikiliğine dikkat çekmem gerekiyor. Ceberuti alemde hakikatler ilahi emirle idrak edilir ve başka bir etken yoktur. Ancak ilahi sünnette doğal dünyadaki olayların ilahi düzenin ikiliği ve bu dünyadaki olaylar temelinde gerçekleşmesidir ve hiçbiri tek başına yeterli değildir. Doğal dünyada her zaman bir arada olan bu iki konu, siyasi ve sosyal meseleler de dahil olmak üzere tüm konularda dikkate alınması gereken hususlara sahiptir.

Vâkıa suresi 63-64. Ayetleri doğal dünyadaki madde ve yaratılış ikiliğini açıkça gösterir.

  1. ayet : Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü?
  2. ayet: Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren?

Hem ekim hem de zıraat var. Birşeyler  ekip dikmek insanın işidir  zıraat ise Allah’ın işidir. Çiftçi tohumu toprağa koyduğunda işi bitmiş demektir. O andan itibaren, zıraattır ve Allah’ın işidir. Hiçbir zaman doğal, maddî ve manevi işler yapan ekip biçen insan, ziraî iş yapamaz.

Aynı ikilik, Mehdevi hükümetinin sosyal ve siyasi meselelerinde de mevcuttur. Mehdi'nin hakimiyetinin beşeri çabalar ve maddi unsurlar yanında ilâhî yönler gerektirdiğini de göstermektedir.

Hüccetül İslam Velmüslimin Murtaza Cevadi Kum İlahiyat Fakültesi profesörü ve Uluslararası Vahiy Bilimleri Vakfı başkanının iftitah duasının açıklanması toplantısındaki konuşmalarından alıntılar

4054067

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
* captcha: