IQNA

Birlik İslam dünyasının sorunlarını çözebilir

23:38 - June 23, 2022
Haber kodu: 3476551
İslam Mezhepleri Takrib Kurumu Yüksek Konseyi'nin bir üyesi şunları söyledi: Eğer mezhebimizi güçlendirmek ve İslam'ı yenmek istiyorsak, o zaman mezhepte kalmayacaktır. İslam yaşadığı sürece Şiiler ve Sünniler de yaşıyor olacaktır.

Birlik İslam dünyasının sorunlarını çözebilirİslam Mezhepleri Üniversitesi'nde Sünni fıkıh grubu başkanı ve Dünya İslam Mezhepleri Takrib Kurumu Yüksek Konseyi üyesi İshak Medeni, IQNA'ya verdiği röportajda, İslam dinlerinin birliği konusunda şu açıklamaları yaptı: Geçen günlerde Devrim Dini Lideri Şiiler ve Sünnilerin birliğinden bahsetti. Bu ilk değil ama defalarca böyle bir konuyu dile getirdi ve birlik meselesine büyük önem veriyor. İslam Mezhepleri Takrib Kurumunun oluşumu da bu fikirden kaynaklanmaktadır ve birlik alanında onların emirlerini yerine getirmek için başka faaliyetler yürütülmüştür. İmam Humeyni (ra) de tekrar tekrar birlik meselesini vurguladı. Gerçek şu ki, birlik ilahi bir meseledir ve bir slogan ya da alt konu olarak değil, temel bir mesele olarak görülmelidir.

Allah Âl-i İmrân suresi 103. ayetinde şöyle buyuruyor: Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.

Bu tariflerle ve Kur'an-ı Kerim'in vurgusuna göre insanları birliğe davet etmeliyiz ve eğer bazı yerlerde bu birlik varsa, güçlendirilecek, istikrara kavuşacak ve sürdürülecektir.

Ortak konularda birlik olunabilir

Bir diğer husus da birlik olmanın mümkün olduğudur, bazı kimseler bunu zor bir iş olarak görse de, Müslümanlar arasında bir irade varsa, birliği sağlamak sandığımız kadar zor değildir. Şiiler ve Sünniler tarafından kabul gören büyükler, aralarında görüş ayrılıkları olsa da geçmişte kendi aralarında birleşmişlerdir.

Çünkü fikir ayrılığı hayatın bir gereğidir ve en ufak bir fark olmadan yaşayabileceğimize inanıyorsak bu doğru değildir. Ama farklı fikirleri olan insanların kesinlikle farklılıkları olacaktır. Ancak bu farklılıklara rağmen ortak konularda birleşebiliriz.

Büyüklerimiz hiçbir savaşta, cihadda, savunmada geri kalanı cihada gitsin diye susmazlar ama hepsi İslam'ı ve İslam ümmetinin çıkarlarını müşterek savunmuştur ve biz bu büyük adamları kabul ediyoruz, onlarla aynı birliğe sahip olmalıyız. Bu da İslam dünyasında kolaylıkla uygulanabilen bir şeydir, çünkü birlik, İslam dünyası için ortaya çıkan sorunları çözebilecek temel bir meseledir.

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha