IQNA

Allah'ı nasıl tanıyabiliriz

16:25 - June 29, 2022
Haber kodu: 3476614
Allah'ın büyüklüğü ve sıfatları İbrahimî dinlerde öyle anlatılır ki, O'nu tanımak çok uzak zannedilir. Ama tanımadığımız bir Allah'a nasıl ibadet edebiliriz?

Allah'ı nasıl tanıyabilirizTahran Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Muhammad Hüseyin Munteziri, Tahran'da "Ehl-i Beyt (as) rivayetlerinde Allah'ın rasyonel olarak bilmenin imkanı" başlığı altındaki bir toplantıda, İslam’ın Allah’ı bilmeye ilişkin görüşünü ayrıntılı olarak açıkladı ve bu alıntıyı aşağıda okuyabilirsiniz:

Allah'ı bilmenin imkanı ve aklın onu tanımaya muktedir olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu, Tevhid (tek tanrılılık) ve dini konulardaki temel noktalardan biridir. Bu konuda filozoflar, ve kelamcılar, tasavvufçular, arifler, Mu’tezile ve Eşa’ire... vb farklı entelektüel eğilimler arasında akılla bilmenin imkanı konusunda fikir ayrılığı vardır. Öyleyse Allah'ı akıl yoluyla bilme durumu çok önemlidir ve bu tanımanın diğer Allah’ı bilme türlerinden farkı nedir?

Ehli Beyt (as) rivayetlerine göre, Allah’ı doğrudan doğruya akıl ile idrak etmek zatî olarak mümkün değildir. Yani insan aklı vasıtasıyla Allah'ı tanıyamaz, ancak EhliBeyt'e (a.s) göre Allah’ı onun ayetleri ve işaretleriyle (kendisinden başkaları vasıtasıyla tanınmak yani dolaylı idrakla) tanıyabiliriz. Bu tür tanımanın belirli nitelikleri vardır. Diğer bir özellik ise ispat ettiğimizin akıl, nefs ve diğer varlıklar gibi olmayıp ortak hiçbir yanı olmadığıdır.

Marifetullah’ta (Allah’ı bilme) meseleleri sunma yöntemi akıl yoluyla ikna ve idrak etmektir, yani akıl, meseleyi başından sonuna kadar kavrar ve bunun için başkalarına sunulabilecek bir akıl yürütür.

Pek çok rivayet , Allah’ın zatının anlaşılamayacağını ve bunlar üzerinde düşünülmemesi gerektiğini ancak kısmen de olsa Allah’ın sıfatlarının kavranabileceğini söyler.

Allah'ı akıl yoluyla tanınabileceğine dair birçok rivayetler vardır. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah’ın işaretlerle tanınması ve işaretler, Allah’tan başka İlah olmadığını gösterir".

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: 'İnsanlar yaratıcılarını akıl ile tanırlar'

4059325

Etiketler: ilim ، Allah ، hadis ، mümin ، cehalet
İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha