IQNA

İranlı kâriden muteşem tilavet

İranlı kâri Seyyid Cevad Hüseyini, Fecr suresinin 27-30 ayetlerini muhteşem tilavet ediyor.

 - Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! (27)
- Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. (28)
 - Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. (29)
- Cennetime gir! (30)