IQNA

İmam Hüseyin'in (a.s) Tağut'a biat etmemesi tarihi bir derstir

9:42 - August 06, 2022
Haber kodu: 3476973
İmam Hüseyin (a.s) hareketi ve zamanının zorbalarına karşı kıyamı bu masum İmam'ın şehit edilmesi ve Ehl-i Beyt'in esareti pahasına sona eren zulme karşı taviz vermemesi, tarihsel bir olayın ötesinde Şiilerin ve müntesiplerinin hayat mücadelesine ibret ve zulüm karşısında doğruyu yanlıştan ayırmada bir ölçü oluşturmuştur.

 

İmam Hüseyin hareketi ve sapkınlık karşısında İmam’ın dimdik duruşu şehitlik pahasına baskılara boyun eğmemesi, Ehl-i Beyt'in gerçek takipçileri ve Şiiler için her zaman önemli bir ders olmuştur. İmam Hüseyin (a.s), Yezid'e biat ederek zilleti asla kabul etmeyeceğini, yolsuzluk ve tağuta asla gizli veya açıktan taviz vermeyeceğini her zaman vurgulamıştır.

Lübnanlı Kur’an araştırmacısı ve İslami konularda uzman, Hüccetül islam Velmüslimin Şeyh Seyyid Bilal Vehbi İmam Hüseyin hareketinin batıl ve tağutla mücadelesinden alınacak dersler hakkında konuştu. Metin şöyledir:

İmam Hüseyin'in (a.s) çok önemli iki cümlesi aktarılmıştır. Medine valisi Velid bin Utbe, İmam'dan (a.s) Yezid'e biat etmesini istediğinde ilk olarak İmam onun gibi birine biat etmeyeceğini söyledi. İkinci olarak “Benim gibi birisinin gizli olarak biat etmesi doğru değil. Sen de böyle bir biate razı olmamalısın. Bana öyle geliyor ki, halkın önünde Yezid'e biat etmedikçe gizlice biat etmemle yetinmeyeceksin.” dedi.

Bu iki cümle, sadece İmam Hüseyin'in (a.s) Yezid'e biat etme konusundaki tarihsel konumunu ifade etmemekte, aynı zamanda İmam'dan önce ve sonra tarih boyunca kesintisiz bir yola işaret etmektedir. Ve bu yöntem, ona inanan ve Hüseyin'in (AS) yolundan giden Hüseyinler olduğu sürece devam edecektir.

Öte yandan bu iki cümle, İmam Hüseyin'in (a.s.) yolu,  üslubu ve ilkeleri için bir ölçü olarak değerlendirilebilir.

İmam Hüseyin'in (a.s) sözleri zalimlere ve tağutlara karşı savaşmak için bir ölçüdür

İmam Hüseyin (a.s) prensiplere inanan masum bir imam’dır ve görevi dini korumak, iyiliği emredip kötülükten men etmek, adil bir yönetim kurmak, zalimlere ve tağutlara karşı savaşmaktır. Yezid ise zalim, fasıd ve tağuttur. İmam Hüseyin’in (a.s) ona biat etmesi mümkün değildir.

İmam Hüseyin'in (a.s) rolü, dindeki yeri ve İslam ümmeti içindeki konumu, onu hükümdara meşruiyet kazandırabilecek veya onu bu meşruiyetten ve İslam'a karşı her türlü kabul, suskunluk veya baskıdan mahrum bırakabilecek tek kişi yapmıştır İmam Hüseyin (a.s) gibi ilâhî bir şahsiyet,  Yezidi gibi birine biat edemez.

Bu tabir İmam Hüseyin'den (a.s) sonra gelen ve onun yolunu takip eden tüm insanların duruşlarına örnek oluşturarak böylece Yezid gibilerin düşünce, inanç ve davranış olarak taşkınlıkları karşısında sessiz kalmayacaklarının göstergesidir.

Gerçekler, İmam Hüseyin'in (a.s) bu alandaki tutumunun, tarih boyunca tüm Şii alimlerin ve liderlerin tutumları için bir ölçüt olabileceğini göstermektedir.

İmam Hüseyin’in (a.s) gizlice biat etmem demesi o büyük hazretin zahir ve batını arasında hiçbir fark olmadığını gösterir. Çünkü o, Allah'ın hücceti, yarattıklarından seçilmişi ve takip edilmesi gereken bir örnektir. Böyle bir insanın içide dışıda aynıdır. Eğer böyle olmasaydı, insanları yalana ve ikiyüzlülüğeve nifaka  sevk ederdi. İmam Hüseyin (a.s) böyle değildir ve kendini İmam Hüseyin'e yakın gören kimse de böyle olamaz.

4075509

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha