IQNA

Dr. Ebuzer (Turgut) Atam:

"Erbain'e katılanlar Hz. Hüseyin'in (a.s) kıyamı üzerine düşünmeli"

10:51 - September 14, 2022
Haber kodu: 3477446
Hz. Hüseyin’in (a.s) şehadetinin 40. günü olan Erbain günü ile ilgili Dr. Ebuzer (Turgut) Atam IQNA Haber Ajansı’nın Türkçe Servisi’ne konuştu. Erbain yürüyüşünün önemine ve yürüyüşe katılanların yapması gerekenlere değinen Atam, İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının vahdete olan katkısına dikkat çekti.

Erbain gününün yaklaşmasına günler kala dünyanın dört bir yanından Hz. Hüseyin (a.s) aşıkları Kerbela esirlerini idrak edebilme adına Necef'ten Kerbela'ya yürümeye başlıyor. Milyonların katıldığı Erbain yürüyüşü ile ilgili Türkiye'deki değerli alimlerden Dr. Ebuzer (Turgut) Atam ile konuştuk. IQNA Haber Ajansı Türkçe Servisi'nin sorularını yanıtlayan Atam Erbain yürüyüşünü çeşitli açılardan ele aldı. işte röportaj metni:

1. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Bildiğiniz üzere Erbain yaklaşıyor. Erbain konusuna geçmeden önce Aşura ve Hz. Hüseyin’in kıyamının önemine dair neler söylersiniz? Erbain de onun bir devamı niteliğinde olduğu için, bu şekilde bir girizgahta bulunalım.

Öncelikle ben teşekkür ederim. İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı, İslam’ın yeniden dirilmesi demektir. Nitekim İmam Hüseyin (a.s) buyurmuştur ki: “Ümmet Yezid gibi bir yöneticiye müptela olduğu zaman İslam'a elveda demek gerekir."

Kerbela kıyamından önce Allah Resulü’nün (s.a.a) getirmiş olduğu İslam dininin birçok değerlerinin yok olduğunu görüyoruz. Bundan daha tehlikeli durum ise İslam ümmetinin islam’ın düştüğü bu duruma sessiz kalmalarıdır. Yezit, Allah’ın helal ve haramlarını hiçe sayıyor; rahat bir şekilde Müslümanlar arasında şarap içiyor, maymun oynatıyordu. Harre olayı, Kabe’ye saldırması ve İmam Hüseyin’i (a.s) mazlumca öldürmesi bu iddianın en önemli delilleridir. İmam Hüseyin (a.s) kıyamıyla Müslümanları gaflet uykusundan uyandırdı. Muhammed Ümmetini kendine getirdi.

2. Hz. Hüseyin’in şehadetini diğer İmamların şehadetinden ayıran nedir? Zira Son İmam (af) hariç hepsi eziyetler sonucu şehit olmuştur.

İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetini diğer imamların (s.a) şehadetinden farklı kılan birkaç önemli özellik vardır:

Öncelikle, İmam Hüseyin’in şehadeti (a.s), Peygamber Efendimizin (s.a.a) dönemine yakın bir zaman diliminde vuku bulması çok önemli bir etkendir. Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından yarım asır sonra yani; hicri kameri 61 yılında Kerbela olayı yaşanmıştır. O dönemde henüz sahabelerin bazıları hayattaydı. İmam Hüseyin’in (a.s) yarenlarınden sahabeler de vardı. İmam Hüseyin (a.s) de Ehlibeyt takipçileri tarafından imam olarak kabul ediliyordu ve bunun yanında Hz.  Ali'ye biat etmeyenler ise İmam Hüseyin’i (a.s) bir sahabe olarak kabul ediyorlardı. Kerbela hadisesinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) gelinleri, torunları ve yakınları da bu hadiseyi birebir yaşadılar.

İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının zulmün aşikar olduğu bir dönemde vuku bulması da çok önemli bir nüktedir. Muaviye her ne kadar zalim bir hakim idiyse de zahire önem veriyordu. Müslümanlara davranışlarında dikkat ediyordu. Ancak Yezit lakayıt, soytarı ve pervasız bir kişiliğe sahipti. Kan dökmekten zulmetmekten imtina etmezdi. Harre olayında bunu açık bir şekilde görmekteyiz. Öyle ki Medine halkını ordusuna helal etti. Onlarca sahabeyi katletti.

İmam Hüseyin’nin (a.s) kıyamının bir diğer önemli özelliği, Kerbela’da yaşanan trajedi idi. İmam Hüseyin (a.s), Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) hanedanı ile birlikte Kerbela’ya geldi. Çocukların, hanımların ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) yakınlarının Kerbela’da zulüm görmesi ve katledilmeleri Kerbela olayının trajedik bir durum kazanmasına sebep oldu. Öyle ki Kerbela olayı ve İmam Hüseyin’in (a.s) şehadeti en katı kalpli insanları bile etkiledi.

3. Peki Erbain konusuna gelecek olursak, Erbain ziyareti ile ilgili rivayetlerden bahseder misiniz?

Erbain arapça bir kelime olup kırkıncı gün demektir. Hicri takvime göre Safer ayının 20. günü, İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Şu noktayı da hatırlatmakta fayda vardır, İmam Hüseyin (a.s) dışında hiçbir masum İmam’ın kırkıncı günü anılmaz.

Ehlibeyt (a.s) esirlerinin Şam’dan Medine’ye geri dönerken Kerbela’ya uğrayıp uğramadıklarına dair tarihçiler arasında fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Şeyh Müfid ve Seyit b. Tavus, esirlerin, imam Hüseyin’in (a.s) şehadetinin kırkıncı günü Kerbela’ya geldiklerine inanırlar.

Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) ünlü sahabelerinden olan Cabir b. Abdullah Ensari, İmam Hüseyin’in (a.s) kabr-i şeriflerini ilk ziyaret eden kişi olarak bilinmektedir. Cabir, İmam Hüseyin’in (a.s) ilk kırkında hicretin 61. yılında Atiyye b. Said Afvi ile birlikte Kerbela’ya giderek, Erbain’de İmam Hüseyin’in (a.s) kabr-i şeriflerini ziyaret etmiştir.

İmam Hasan Askeri’den (a.s) mümin kimsenin beş gösterge ve özelliğinin olduğu; bu beş göstergeden birinin Erbain ziyareti olduğuna dair bir hadis nakledilmiştir.

Yine İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) Erbain günü için bir ziyaretname nakledilmiştir. Şeyh Abbas Kummi, bu ziyaretnameyi “Mefatihu’l Cinan” kitabının üçüncü bölümünde “Aşura Ziyareti”nden sonra meşhur olmayan “Erbain Ziyareti” adıyla nakletmiştir.

Gazi Tabatabai’nin dediğine göre, Erbain günündeki ziyaret, Şiaların nezdinde “Mereddu’r-Re’s” diye de bilinmektedir. "Mereddü’r Re’s"in anlamı, başın geri getirilmesidir. Buradaki maksat, Kerbela esirlerinin Kerbela’ya geri döndükleri ve İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kesik başının da yanlarında getirilerek, oraya defnedilmesidir.

4. Erbain yürüyüşü Ehli Beyt mektebi mensupları için ne ifade ediyor? Aralarında vahdet oluşturmasına katkı sağlar mı?

Erbain Yürüyüşü, İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının zinde tutulmasıdır. Ehlibeyt (a.s) muhalifleri tarihte bu kıyamın izlerini silmeye ve unutturmaya çalışmışlardır. Ben şahsen Hz. Zeynep (s.a) ve İmam Zeynelabidin’in (a.s) İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinin kırkıncı günü Kerbela’ya geldiklerine inanıyorum. Çünkü, Aşura olayından itibaren, İmam Seccad (a.s) ve Hz. Zeynep (s.a) her mecliste ve her fırsatta İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının unutulmaması için mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla Erbain Yürüyüşü İmam Hüseyin’in kıyamının zinde ve canlı tutulması demektir.

İmam Hüseyin (a.s), insanları zulmetten ve cehaletten kurtarmak için kıyam etmiştir. Karanlık ve cahilliği hiçbir Müslüman istemez. Çünkü Allah Resulü (s.a.a) de bunları yok etmek için seçilmiş ve gönderilmiştir. Bundan dolayıdır ki İmam Hüseyin (a.s) buyuruyor: “Ben ceddimin dinini ihya etmek için kıyam ediyorum”

Müslümanların en iyi buluşabilecekleri vahdet noktası İmam Hüseyin (a.s) kıyamıdır. Çünkü tüm Müslümanlar Allah Resulü’nün (s.a.a) getirdiği değerlerde hemfikirdirler. Hangi Müslüman cahiliye dönemini ister ki? Hangi Müslüman zulmeti ve karanlığı ister ki?

Şu da söyleyebiliriz ki: ‘İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı, Müslümanların hemfikir olduğu tüm vahdet içeren hakikatleri içermektedir.’

5. Peki her yıl milyonlarca insan Erbain yürüyüşüne katılıyor. Bu kimseler nelere dikkat etmeli sizce?

Erbain yürüyüşüne katılan birisinin, Erbain olayının kısaca tarihçesini bilmesinde fayda vardır. Erbain yürüyüşüne katılan birisi, İmam Hüseyin’ın Kıyamı’nın hedeflerini bilmesi ve bunlar üzerinde düşünmesi ve bu günümüzdeki olaylara tatbik etmesi bu kıyamın mahiyetini anlamasında ona yardımcı olacaktır.

Bu yürüyüşe katılan kimse, İmam Hüseyin’in (a.s) uğrunda feda olduğu ve canını verdiği değerleri hayatında uygulamaya çalışmalıdır. İşte gerçek Erbain yürüyüşü de budur. Erbain yürüyüşü sadece sefer ayının yirmisinde yapılan yürüyüş değildir. Bu yürüyüşün çok büyük sevapları vardır ve İmamlarımız (s.a) teşvik etmişlerdir ve bizler de Ehlibeyt (a.s) dostları olarak korkmadan bu yürüyüşe katılmaya çalışmalıyız. Ancak İmam Hüseyin’in (a.s) bizlerden istediği; hayatımızın tüm alanlarında Hüseynî değerleri yaşamak, yaşatmak ve Hüseynî yolda yürümektir.

6. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hüseynî kıyamın her daim zinde kalması ve unutulmaması için medya çok önemli bir vesiledir. Bu bağlamda sizleri tebrik ediyor ve Hüseynî kıyamın ihyacısı olmanız hasebiyle başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla.

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha