IQNA

Kur’an-ı Kerim’de meleklerin özellikleri

12:15 - September 26, 2022
Haber kodu: 3477594
Melek,nurdan yaratılmış ve istedikleri şekillere girebilen ve sürekli ibadet ve kulluk eden lâtif ve nuranî varlıklardır.

Melekler, dünya ve ahirette Allah'ın emirlerini yerine getirmekle sorumlu olan maddi olmayan varlıklardır. Her birinin vazifesi olup Allah onları kendisi ile maddi dünya ve insanlar arasında bir bağlantı için yaratmıştır.

Melekler konusu diğer dinlerde ve tüm tarihi dönemlerde tartışılan ve sanata her zaman yansıyan konulardan biridir. İslam’da meleklerin diğer dinlerden farklı özellikleri olup bazıları burada zikredilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de melekler hakkında farklı makam ve özellikler belirtilmiştir. Kur’anda sadece Cebrail ve Mikail’in isimleri geçer. Diğer meleklerinde nitelik ve özellikleri belirtilmiştir. Örneğin Kiramen Katibin: İnsanların sağ ve sol tarafında bulunurlar. Sağdaki melek iyilikleri soldaki ise kötülükleri yazar. Melek-ül Mevt: ölüm meleği, Azrâil.

Kur’an ayetleri ve rivayetlere göre meleklerin bazı özellikleri şöyledir:

1-Allah ile alem arasında aracıdırlar.Olup biten her şeyde rol oynayan ancak Allah'ın emirlerine asla karşı gelmeyen saygın varlıklardır. “O’nun sözünün önüne geçmezler, sadece O’nun emriyle hareket ederler”. (Enbiyâ : 27 )

2-  İrade sahibi varlıklar olmadıkları için Allah’ın şu emrine karşı gelemezler: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır”. (Tahrîm : 6)

3- Meleklerin sayısının çok olmasına rağmen, her birinin belirli bir makamı olup bazıları daha yüksek, bazıları daha aşağıdadır. (Melekler derler ki:) “Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.” ( Sâffât : 164 )

4-Allah'ın iradesine göre hareket ettikleri için asla mağlup olmazlar ve Allah'ın iradesi her zaman üstündür. “...Allah, emrini yerine getirmeye kādirdir.. “ ( Yusuf : 21 )

Sonuç olarak melekler lâtif ve maddi olmayan varlıklardır. Cenâb-ı Hak onları yaratmış ve onlara büyük görev ve vazifeler vermiştir.

 

 

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha