IQNA

İnanç İlkeleri: Mead / 47

Berzah alemi

23:03 - December 02, 2023
Haber kodu: 3482587
TAHRAN (IQNA) – Berzah dinî terim olarak ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘s) kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile âhiret arasındaki âlem ve kabir hayatı karşılığında kullanılır.

Berzah alemi ile ilgili Kur’an ayetleri ve Şii-Sünni rivayetlerde birçok hadis bulunmaktadır.

Mü’minûn suresi 100.ayeti: “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, “Rabbim! Beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım” der. Hayır! Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.”

Berzah, bizi dünya aleminden ahirete hazırlayan, dünya ile ahiret arasında bir merhaledir. Takva sahipleri ve salih insanlar için beden kafesinden kurtuluş, günahkârlar için ise dehşet verici korkutucudur.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah'a yemin ederim ki, sizin için berzah dışında bir korkum yok. Çünkü kıyamet gününde biz size şefaatimizle yardımcı olabiliriz”

Kuran’daki birçok ayet berzah aleminden bahsetmektedir. Örneğim Mü’min suresi 46. ayeti: “Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda, “Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!” denilecek.”

Allame Tabatabai ayetin bu bölümünün, “berzah” denilen, ölümle kıyamet arasındaki dönemde inkârcıların ruhlarına her gün sabah ve akşam cehennemdeki yerlerinin gösterileceği şeklinde yorumlamıştır. İmam Sadık (a.s) şöyle söyler: “Kıyamet gününde azap kalıcı olup, sabah ve gece ateş yakılması ayette beyan ediliyorsa berzah’taki azaba ilişkindir.”

Nûh suresi 25. ayeti: “Sonunda günahları yüzünden tûfanda boğuldular, ardından ateşe atıldılar, kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar.”

Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde Berzah alemine işaret edildiğini söyler.

Bu ayetteki ilginç nokta boğulma ve ateşe atılma meselesinden bahsedilmesidir. Bedenler suda boğuluyor ama ruh başka bir biçimde ateşte yanıyordu. Bu, büyük ve geniş bir alanda uyuyan  bir insanın çok dar bir yerde olmasının hayalini kurmasına benzer.

Şehitlerle ilgili olan ve Berzah'ta ölümden sonraki hayata işaret eden ayetler vardır: “Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.”(Bakara: 154)

Al-i İmrân suresi 169. ayeti:  “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.”

Rivayetlerde günahkârların Berzah azabını gördüklerinde kıyamet gününün gelmemesi için Allah’a dua ettiklerini okuruz.

Muhsin Kıraati’nin İnanç İlkeleri (Mead) adlı kitabından alıntıdır.

Berzah alemi

Etiketler: inanç ilkeleri ، Mead
captcha