بهشت بر انسان گنهکار حرام است

بهشت بر انسان گنهکار حرام است

گروه معارف ــ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان می‌گوید: تا انسان گنهکار باشد و از خیرات و حسنات به دور باشد، بهشت بر او حرام خواهد بود و تنها هنگامی درب‌های بهشت روی او گشوده می‌شود که هیچ گناهی بر او نباشد.
صداهای قبر را بشنویم و در فکر مردن باشیم

صداهای قبر را بشنویم و در فکر مردن باشیم

گروه معارف ـ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: صداهای قبر را بشنویم و در فکر مردن باشیم، ما آن چنان شیفته دنیا هستیم که بی‌هوش شده‌ایم و آدمی که بی‌هوش باشد، هیچ نمی‌فهمد.
برکات سحرهای ماه رمضان

برکات سحرهای ماه رمضان

گروه معارف ــ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: از برکات سحر استفاده کنید و حتی آن‌ها که به دلایل شرعی روزه نمی‌گیرند نیز هنگام سحر بیدار شوند و دعا کنند و از برکات سحر بهره ببرند.
انقطاع امید به غیر خدا؛ شرط استجابت دعا

انقطاع امید به غیر خدا؛ شرط استجابت دعا

گروه معارف ـ آیت‌الله مجتهدی تهرانی در شرح دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: اگر امید داری که کسی دیگر دعایت را استجابت می‌کند، دعایت مستجاب نمی‌شود. اگر می‌خواهی که دعایت مستجاب شود؛ ببین در دلت اگر به هیچ کس امید نداری، خدا را صدا بزنی، خدا حاجتت را می‌دهد.
معاشرت با صاحبان علم

معاشرت با صاحبان علم

گروه معارف ــ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: با کسی نشست و برخاست کنید که دارای علم باشد و در مباحثه‌ها چیزی به شما بیاموزد‌، مجالست و مباحثت با کسی که سواد ندارد بی‌فایده است. ‌
ذکر مقام امام حسن(ع) در قرآن

ذکر مقام امام حسن(ع) در قرآن

گروه معارف ــ قرآن مجید مشتمل است بر یادکردی از شخصیت‌ها، از خوبان یا از بدان، لیکن این یادکرد گاهی همراه با ذکر نام است(همانند آنچه درباره موسی و فرعون ذکر شده است) و گاه فقط با توصیف، و بدون ذکر نام. (همانند آنچه درباره امام علی(ع) نازل شده است.) درباره امام حسن(ع) نیز آیاتی به صورت توصیف و بدون ذکر نام نازل شده است؛ همانند آیه تطهیر، آیه ذوی القربی و آیه اولی الامر.
خضوع و خشوع انسان را به خدا نزدیک می‌کند

خضوع و خشوع انسان را به خدا نزدیک می‌کند

گروه معارف ــ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: این خضوع و خشوع است که انسان را به خدای خویش نزدیک می‌سازد؛ زیرا که هرچه انسان نزد پروردگار عالمیان، خود را ذلیل و خوار نشان دهد، ارزشش در پیشگاه او بیشتر می‌شود.
نماز اول وقت انسان را نفرین می‌کند

نماز اول وقت انسان را نفرین می‌کند

گروه معارف ــ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: کسی‌که نماز اول وقت نمی‌خواند و اتومبیل خود را در جاده می‌راند، مورد نفرین نماز قرار می‌گیرد و تصادف می‌کند. نماز اول وقت انسان را نفرین می‌کند و می‌گوید «خدا ضایع کند تو را که من را ضایع کردی!»
غذای حلال در استجابت دعا تأثیرگذار است

غذای حلال در استجابت دعا تأثیرگذار است

گروه معارف ــ آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: تناول غذاهای حلال در استجابت دعا تأثیرگذار است و همچنین قرائت قرآن در هنگام سحر، زنگار دل را از بین می‌برد.
بهترین زینت آدمی

بهترین زینت آدمی

گروه معارف – آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی در شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان با اشاره به اینکه غیبت حرام است و عمل چهل روز را از بین می‌برد، می‌گوید: آن‌ها که به عیب دیگران کاری ندارد، بهترین زینت را دارند.
1