تماس با ما

مدیریت خبرگزاری

مدیرعامل خبرگزاری: 66485656 - 66470212 / hamidfarzam@iqna.ir

معاون خبرگزاری: 66970776 / mostafaajorlo@iqna.ir

سردبیر تحریریه فارسی:  younesi313@gmail.com / 66485664

گروه فعالیت‌های قرآنی (فعالیت‌‌ها و مؤسسات قرآنی): 66485662 9821+ - 66970771 9821+ sa.sadeghin@gmail.com

گروه معارف (اندیشه، حوزه و دانشگاه): 66485667 9821+ allahverdi.iqna@yahoo.com

گروه اجتماعی (جامعه، سلامت و فضای مجازی): 66485666 9821+ mangoli_ma@yahoo.com

گروه ادب و هنر (ادب، هنر و جهاد و حماسه):  66404839 9821+

گروه سیاست و اقتصاد:  66485665 9821+ mbmojtaba@yahoo.com

گروه شعب استانی: 66485669 9821+

گروه عکس: 66462179 9821+ iqna.pic@gmail.com

گروه زبان‌های خارجی: 66951166 9821+ rajabi737@yahoo.com

گروه بین‌الملل (فارسی): 66483618 9821+ hiva147@yahoo.com

گروه بین‌الملل (عربی): 66951164 9821+ klmajavad@yahoo.com

گروه بین‌الملل (انگلیسی): 66951164 9821+

گروه بین‌الملل (فرانسه): 66483618 9821+ parvanehjavan@gmail.com

گروه خبرنگاران افتخاری: 66970773 9821+ - 66496429 9821+ ekhabarnegaran@yahoo.com

روابط عمومی: 66970776

دورنگار

66470212 9821+ - 66470213 9821+

نشانی: ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، شماره 85
نشانی‌‌ اینترنتی www.iqna.ir - www.ikna.ir


همچنین برای تماس با ما می توانید فرم زیر را پر نمایید:نام:
* ایمیل:
* پیغام: