نگرش قرآن به راهکارهای موفقیت

نگرش قرآن به راهکارهای موفقیت

گروه معارف: هیچ کس جز خود فرد نمی‌داند که چقدر موفق است چون موفقیت یک حس درونی است که تا فرد باور نداشته باشد کسی نمی‌تواند بگوید که او فرد موفقی است. انسان باید دارای باورهای مثبت باشد و همیشه خود را فردی ببیند که آرزو دارد باشد. افکار منفی فرد را از رسیدن به خواسته‌ها و اهدافش دور می‌کند.
آخرت در منظر قرآن

آخرت در منظر قرآن

گروه معارف: منظور از آخرت عالم حیات پس از مرگ و ماورای این جهان گذران است. اعتقاد به عالم آخرت و به تعبیری معاد و اینکه انسان تا چه هنگام وجود خواهد داشت مسئله‌ای است که قدمت آن به اندازه تاریخ اندیشه بشری است و با بررسی متفکران پیش از اسلام و یا حتی پیش از مسیحیت انسان به این مسئله پی می‌برد که یکی از بزرگ ترین دغدغه‌های بشر بوده و هست.
چرایی فهمیدن قرآن

چرایی فهمیدن قرآن

گروه معارف: یک درجه فهم قرآن عمومی است و همه می‌فهمند. این که در روایات ما اصرار زیادی به خواندن قرآن و حتی نگاه کردن به قرآن شده است یک نکته‌اش این است که افرادی که دارای حداقل سواد هستند بالاخره نام صلوه و صوم و حج و جهاد و زکات و ... را شنیده‌اند. وقتی آیه اقیموا الصلوة را می‌خوانند می‌فهند که درباره نماز سفارش می‌کند.
نگرش قرآن به سعادت انسان

نگرش قرآن به سعادت انسان

گروه معارف: سعادت واژه‌ای زرین، زیبا، دل پذیر است که در هر فرهنگ و تمدنی، آرمانی ارزشمند محسوب شمرده می‌شود. نگاه افراد به آفرینش و دیدگاه انسان‌ها به هستی،‌ مبنای تفسیر سعادت است و رساندن انسان به نقطه کمال و وصول او به بالاترین رتبه انسانی، یعنی مقام قرب و عبودیت عین سعادت حقیقی است.
تقویت باورهای دینی موجب رشد و تعالی انسان می‌شود

تقویت باورهای دینی موجب رشد و تعالی انسان می‌شود

گروه معارف: امام جمعه شهرستان هریس، اظهار کرد: آموزه‌ها و باورهای دینی و ترویج و تقویت آنها علاوه بر اینکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را تضمین می‌نماید و او را به هدف والایی که برای آن خلق شده نزدیک می‌کند.
چرایی جایگاه انسان در فرآن

چرایی جایگاه انسان در فرآن

گروه معارف: در بین آفریدگان، انسان ویژگی بسیار ممتازی دارد که در بین همه‌ موجودات به او برتری بخشیده است. از منظر قرآن کریم، انسان به منظور امتحان و آزمایش که زمینه‌ساز سعادت حقیقی اوست پا به این جهان گذاشته است تا با حسن اختیار خویش، طریق عبودیّت خداوند را برگزیده و طی کند و از این رهگذر به مقام قرب الهی و خلیفه اللهی نائل شود.
جامعه در منظر قرآن

جامعه در منظر قرآن

گروه معارف: قرآن کریم هستی پایدار جامعه را مربوط به حیات مردمی می‌داند که در آن زندگی می‌کنند و شناخت جامعه و تغییرات آن را متکی به روابط اجتماعی افراد قلمداد می‌کند و ازسویی، با رشد و گستردگی مردم، شبکه‌های وابستگی در میان آنان نیز تغییر می‌یابد و روابط به صورت تصاعد هندسی پیچیده‌تر می‌شود و شکل جدیدتری می‌یابد.
نگرش قرآن به خداشناسی

نگرش قرآن به خداشناسی

گروه معارف: از راه‌های شناخت خدا، سير در حقيقت هستی يا به تعبير معصومان(ع) شناخت خدا با خود خدا يا پي بردن به مقصود از راه مقصد است. انسان سالک نيز بدون وساطت علم حصولی يا حضوری غيرخدا، برای شناخت خدای سبحان، ابتدا به سراغ خود او می‌رود و با شناخت خدا به او پی مي‌برد و سالک دقيق، قبل از آن که بخواهد نشان خدا را از بيگانه بيابد خود او را بدون اتحاد، حلول، امتزاج، اختلاط و التقاط يافته است،
چرایی حق گرایی در قرآن

چرایی حق گرایی در قرآن

گروه معارف: حق به امری گفته می‌شود که واجب و ثابت است و در اصل به معنای مطابقت و موافقت می‌آید. البته این واژه کاربردهای چندگانه‌ای دارد که می‌توان به ایجاد چیزی براساس حکمت و یا چیزی که براساس حکمت ایجاده شده و یا سخنی که به اندازه و به موقع گفته شود و یا اعتقاد به چیزی چنان که هست اشاره کرد.
خسران در منظر قرآن

خسران در منظر قرآن

گروه معارف: خسران در اصطلاح، یعنی کم شدن سرمایه زندگی که به انسان نسبت داده می‌شود. خسران یک واژه عربی به معنای کاهش و کم شدن اصل سرمایه است. وقتی شخصی در معامله و خرید و فروش، اصل سرمایه یا بخشی از آن را از دست دهد می‌گویند که او زیان کرده و زیانکار بوده است.
1