حدیث‌نگاشت/ ناکامی‌های دنیا

حدیث‌نگاشت/ ناکامی‌های دنیا

گروه چندرسانه‌ای ــ حضرت امام حسن(ع) می‌فرمایند: «آنچه را از دنیا طلبیده‌اى و بدان نرسیده‌اى، به منزله آن پندار که هرگز به اندیشه‌ات خطور نکرده است.»
حدیث‌نگاشت/ چهار خصلتی که باعث آمرزش گناهان می‌شود

حدیث‌نگاشت/ چهار خصلتی که باعث آمرزش گناهان می‌شود

گروه چندرسانه‌ای ــ پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: «چهار چیزند که در هرکه باشند و سر تا پایش گناه باشد، خدا همه آن گناهان را به حسنه تبدیل کند: راستگویی، حیا، خوش خلقی و شکرگزاری.»
حدیث نگاشت/ پرداخت سریع دستمزد کارگر

حدیث نگاشت/ پرداخت سریع دستمزد کارگر

گروه چند رسانه‌ای ــ پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: دستمزد کارگر را پیش از خشکیدن عرق او بپردازید.
حدیث نگاشت/ خداحافظی هنگام سفر

حدیث نگاشت/ خداحافظی هنگام سفر

گروه چندرسانه‌ای- پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند: هرگاه سفر می‌کنید، با برادران دینی خود خداحافظی کنید، زیرا خدا در سایه دعای آنان، برایتان برکت قرار می‌دهد.
حدیث نگاشت/ زیارت اموات

حدیث نگاشت/ زیارت اموات

گروه چندرسانه‌ای ــ امام علی(ع) می‌فرمایند: مردگانتان را زیارت کنید، زیرا آنان به زیارت شما شادمان می‌شوند‌ و نزد قبر پدر و مادر با دعایی که برای آن دو می‌کنید، حاجت بخواهید.
حدیث نگاشت/ حسن خلق و قرب الهی

حدیث نگاشت/ حسن خلق و قرب الهی

گروه چند‌رسانه‌ای ــ امام علی‌(ع) می‌فرمایند: هیچ چیزی همانند خوش‌اخلاقی موجب قرب الهی نمی‌شود.
حدیث‌نگاشت/ شرایط نیکوکاری

حدیث‌نگاشت/ شرایط نیکوکاری

گروه چندرسانه‌ای ـ حضرت امام صادق(ع) می‌فرمایند: «نیکوکاری کامل نمی‌شود جز با سه خصلت: شتاب در آن، کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن».
حدیث نگاشت/ استفاده از فرصت‌ها

حدیث نگاشت/ استفاده از فرصت‌ها

گروه چندرسانه‌ای ـ پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: خدا در زندگیتان نسیم‌های حیات‌بخشی را جای داده، با آمادگی فراوان، آن فرصت‌ها را دریابید و از آن‌ها استفاده کنید.
حدیث نگاشت/ احترام به سالمندان

حدیث نگاشت/ احترام به سالمندان

گروه چندرسانه‌ای- پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: هرکس برتری پیر را به دلیل سنش بشناسد و او را احترام کند، خداوند وی را از هراس روز قیامت در امان می‌دارد.
حدیث نگاشت/ به حیوانات ستم نکنید

حدیث نگاشت/ به حیوانات ستم نکنید

گروه چندرسانه‌ای ـ رسول خدا(ص) می‌فرماید: «هرگاه حیوانات را به خدمت گرفتید، در استراحتگاه‌ها به آن‌ها فرصت بدهید و به آن‌ها ستم نکنید.»
1