حدیث‌نگاشت/ شکرگزاری نعمت‌ها

حدیث‌نگاشت/ شکرگزاری نعمت‌ها

گروه چندرسانه‌ای ــ حضرت امام علی‌النقی(ع) می‌فرمایند: شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است، چون نعمت متاع دنیای فانی است ولکن شکرگزاری، نعمت جاودانه آخرت است.
حدیث‌نگاشت/ به خداوند اعتماد کنیم

حدیث‌نگاشت/ به خداوند اعتماد کنیم

گروه چندرسانه‌ای ــ ‌امام محمدتقی‌(ع) می‌فرمایند: اعتماد به خداوند متعال بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی (میزان الحکمه، جلد ۱۳، صفحه ۴۵۹).
حدیث‌نگاشت/ زینت اسلام

حدیث‌نگاشت/ زینت اسلام

گروه چندرسانه‌ای ــ پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: حجب و حیاء، زینت و زیور اسلام است.
حدیث‌نگاشت/ برترین ایمان

حدیث‌نگاشت/ برترین ایمان

گروه چندرسانه‌ای ــ امیرالمؤمنین امام علی(ع) می‌فرمایند: برترین ایمان امانت‌داری است.
حدیث‌نگاشت/ به سادات نیکی کنید

حدیث‌نگاشت/ به سادات نیکی کنید

گروه چندرسانه‌ای ــ پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: «هرکس برای فردی از فرزندانم کار نیکی انجام دهد و او پاداش وی را ندهد، من نیکی او را پاداش می‌دهم.»
حدیث نگاشت/ به‌دنیا دل نبندید

حدیث نگاشت/ به‌دنیا دل نبندید

گروه چندرسانه‌ای- حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند: هرکه به دنیا دل‌بسته شود، دلش به سه چیز بسته می‌شود: اندوه پایان‌ناپذیر، آرزوی دست‌نیافتنی و امیدنارسیدنی.
حدیث‌نگاشت/ شرط عزت یافتن مؤمن

حدیث‌نگاشت/ شرط عزت یافتن مؤمن

گروه چندرسانه‌ای ــ حضرت امام محمدتقی(ع) می‌فرمایند: «عزت مؤمن در بی‌نیازی از مردم است.»
حدیث‌نگاشت/ زمستان؛ بهار مؤمن

حدیث‌نگاشت/ زمستان؛ بهار مؤمن

گروه چندرسانه‌ای ــ پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: «زمستان بهار مؤمن است، از شب‌های طولانی‌اش برای شب‌زنده‌داری و از روز‌های کوتاهش برای روزه‌داری بهره می‌گیرد.»
حدیث نگاشت/ فواید یاد خداوند متعال

حدیث نگاشت/ فواید یاد خداوند متعال

گروه چندرسانه‌ای- حضرت امام علی(ع) می‌فرمایند: یاد خدا عقل را آرامش می‌دهد، دل را روشن می‌کند و رحمت او را فرو می‌آورد.
حدیث‌نگاشت/ ناکامی‌های دنیا

حدیث‌نگاشت/ ناکامی‌های دنیا

گروه چندرسانه‌ای ــ حضرت امام حسن(ع) می‌فرمایند: «آنچه را از دنیا طلبیده‌اى و بدان نرسیده‌اى، به منزله آن پندار که هرگز به اندیشه‌ات خطور نکرده است.»
1