توکل؛ تلاش توأم با امید

توکل؛ تلاش توأم با امید

گروه معارف - انسان‌های متوکل مأیوس نیستند و امیدواری‌ انسانِ‌ متوکل‌ به‌ لطف‌ خداوند متعال‌ در شرایط‌ سخت‌ زندگی‌ است.
عید فطر، بازگشت به فطرت انسانی و بازگشت به خداست

عید فطر، بازگشت به فطرت انسانی و بازگشت به خداست

گروه معارف- عضو هیئت مدیره دارالقرآن‌الکریم استان اصفهان گفت: فطر به معنای بازگشت است، آن هم بازگشت به سوی خدا و مبدأ؛ لذا در منطق دینی، عید به معنای بازگشت به فطرت بشر، خداشناسی، خدادوستی، کمال شناسی، عدالت دوستی و حقیقت طلبی است.
عید فطر، جشن موفقیت در آزمون بندگی و عبادت پروردگار است

عید فطر، جشن موفقیت در آزمون بندگی و عبادت پروردگار است

گروه معارف- یک استاد حوزه گفت: عید به معنای بازگشت همراه با سرور و خوشحالی به دلیل کسب موفقیت است و مسلمانان بعد از یک ماه روزه‌داری و عبادت پروردگار در ماه رمضان، موفقیت خود را در عید فطر جشن می‌گیرند.
سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی بررسی می‌شود

سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی بررسی می‌شود

گروه معارف- هر زبانی قبل از هر چیز از واژگان تشکیل شده‌اند و واژگان از مهم‌ترین عناصر انتقال معنا می‌باشند و در انتقال این معنا نیز از تنوع و سطوح مختلفی برخوردارند.
همایش ۷۰۰ نفری همراهان مهدقرآن و رهروان شهادت

همایش ۷۰۰ نفری همراهان مهدقرآن و رهروان شهادت

گروه فعالیت‌های قرآنی - ۷۰۰ نفر از دانش آموزان و اعضای مهد قرآن کریم اصفهان به گلستان شهدا رفتند تا با شهدای دانش آموز هم سن و سال خود آشنا شدند.
اعتدال‌گرایی زمینه‌ساز سعادت انسان است

اعتدال‌گرایی زمینه‌ساز سعادت انسان است

گروه معارف ــ یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اعتدال نوعی رفتار عادلانه در زندگی است، گفت: این مشی می‌تواند زمینه‌‎ساز سعادت بندگان شود.
خوشا آنان که ...!

خوشا آنان که ...!

گروه معارف- انسان در اسلام، رونده و سالک و رهنورد مومن و صادقی است که از حصرِ تن و جهان مادی و جبرِ من و جامعه و عادات و ... خلاصی می‌جوید و به سوی رضایت خداوند ره می‌پوید؛ گاه عصای موسوی‌اش را به نیل خروشان تاریخ و حوادث می‌زند و آن را می‌شکافد و گاه همان عصا اژدهایی می‌گردد و سحر فریب دنیازدگی و دنیازدگان را در خود می‌کشد و نابود و محو می‌کند.
شیوه‌هاى تفسیر موضوعى قرآن کریم بررسی می‌شود

شیوه‌هاى تفسیر موضوعى قرآن کریم بررسی می‌شود

گروه معارف - شیوه‌هاى تفسیر موضوعى قرآن کریم عنوان مقاله‌ای است که نویسنده آن به بررسی شیوه مطالعات موضوعى قرآن پرداخته است.
اعتدال‌گرایی گام نهادن در صراط مستقیم است

اعتدال‌گرایی گام نهادن در صراط مستقیم است

گروه معارف - یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه با بیان اینکه صراط مستقیم همان اعتدال مد نظر قرآن است، گفت: قدم گذاشتن در مسیر اعتدال نیاز به علم، الگوی عملی و نیاز به مراقبت و توجه دارد.
اولویّت سنجی انفاق در قرآن و حدیث

اولویّت سنجی انفاق در قرآن و حدیث

گروه معارف- یکی از بایسته‌های پژوهشی، بررسی اولویت‌ها در انفاق است. برای مثال بین افراد فقیر خویشاوند و افراد فقیرتر غیر خویشاوند اولویت با کدام است؟ آیا ملاک در اولویت انفاق، شدت نیاز است یا قرابت و هم چنین در میان نیازمندان جامعه چگونه باید اولویت بندی نمود؟
1