دومین جلسه از سلسله نشستهای سیاه مشق عشق با حضور مداح جوان اهل بیت(ع) «محمد بهتویی» در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۱/۰۳    - حسن آقامحمدی