پانزدهمین نشست با یاوران وحی باحضورنرگس صولتی، مدیر مؤسسه هل اتی به معرفی عملکرد و دستاوردهای این مرکز قرآنی مردم‌نهاد اختصاص داشت.
۱۳۹۶/۰۸/۲۱    - طاهره بابایی