سیزدهمین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» با شرکت ۷۰برند حوزه مد و لباس از ۱۵ لغایت ۲۴ شهریور ماه به میزبانی محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو در حال برگزاری است.
۱۳۹۷/۰۶/۲۰    - حسن آقامحمدی