همزمان با ششمین شب از ماه مارک رمضان، پنجمین محفل انس با قرآن حسینیه هدایت تهران، با قرائت احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی کشورمان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۲/۲۲    - مصطفی تقاضایی