IQNA

"İlahi, Səndən istəyirəm ki, Sənin aləmlərə rəhmət peyğəmbərin və "nur kəlimə"n olan həzrət Məhəmmədə (s) mənim salamımı çatdırasan. Və mənim qəlbimi yəqin...
"İlahi, Səndən istəyirəm ki, Sənin aləmlərə rəhmət peyğəmbərin və "nur kəlimə"n olan həzrət Məhəmmədə (s) mənim salamımı çatdırasan. Və mənim qəlbimi yəqin, sinəmi iman, təfəkkürümü düzgün qərar vermək, iradəmi elm, dilimi sədaqət, din və məzhəbimi Sənin tərəfindən verilən bəsirət, gözümü görmək, qulağımı hikmət  nuru ilə doldurasan. Və məni Məhəmməd və onun Əhli-Beytini (ə) sevmək və onların əmirlərinə tabe olmaq nurunda qərar verəsən".

Ali- Yasin