IQNA

Qiyamət günü Peyğəmbərə (s) ən yaxın olanlar

"Sabah (Qiyamət günü) sizin mənə ən yaxınınız və mənim tərəfimdən şəfaət olunmağa ən layiqiniz ən doğru danışanınız, ən çox əmanətdar olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınız və insanlara (onların problemlərini həll etməkdə, mehribançılıqda və ünsiyyətdə) daha yaxın olanınızdır." Həzrət Məhəmməd (s). Şeyx Hürr Amuli, "Vəsailuş-şiə", 8/514.
Qiyamət günü Peyğəmbərə (s)


download main size