IQNA

Pakistanın Pəncab əyalətinin mərkəzi şəhəri Lahurda yerləşən “Vəzirxan məscidi” Baburilər (Moğol) imperiyasının beşinci hökmdarı Şahcahanın hakimiyyəti (1628-1658) zamanında tikilib. Bu məscid həmin dövrdə tikilmiş ən gözəl məsciddir.