IQNA

Özbəkistan Orta Asiya ölkələri arasında ən çox əhaliyə malikdir. Özbəkistanın paytaxtı Taşkənt şəhəridir. Özbəkistan əhalisinin 79 faizini müsəlmanlar təşkil edib.