IQNA

Zil-Hiccə ayı daxil olandan gündən zəvvarlar Peyğəmbərin (s) və "Cünnətul-Bəqi"nin ziyarətini yekunlaşdırıb Məkkə səmtinə yola düşürlər. Onlar "mührim" olmaq (ehram libasını geyinmək) üçün Şəcərə məscidinə gedir və ordan "ehram" bağlayırlar. Daha sonra isə müqəddəs Məkkə şəhərinə Həcc ayinlərini yerinə yetirmək üçün hərəkət edirlər.