IQNA

Hədislərə görə yer üzünün ən şərafəti məkanı Kərbəladır. İmam Hüseyn (ə) aşiqlərinin qan qırmızı coğrafiyasına bir də 1441-ci ilin Aşurası astanasında baxaq və ürəklərimizi Aşuraya düyünləyək.