IQNA

İranda təqribən 3 min il öncə, Həxaməneş şahları dövründə, münəzzəm təşkilatlanmış "Çapar" adlı poçt idarəsi yarandı.

Buna görə də İranlılar ölkələr və şəhərlər arasında müxtəlif növ əlaqələrin yaradılmasında poçt idarə üsulundan istifadə edən ən qədim xalq hesab edilirlər.

Həxaməneş şahları dövründə ölkənin ən məşhur və mühüm idarələrindən biri də "çaparxana"lar olub. Ən sürətli atlar və ən yaxşı atçapanlar bu idarədə işləyirdilər. Ən qısa zamanda şəhərlər arasında rabitə yaradırdılar.

Bu idarə uzun bir tarix yolu keçərək bu gün "İran İslam Respublikasının Poçt Şirkəti" adı ilə fəaliyyət göstərir.

Oktyabr ayının 9-u beynəlxalq poçt günü kimi qeyd edildiyi üçün İran İslam Respublikasının poçt muzeyindən bəzi tarixi fotoları sizinlə bölüşürük.     

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi

 

Poçt və telekommunikasiya muzeyi