IQNA

"Dünyada o kəslərin aqibətindən ibrət alın ki, "bizdən daha güclüsü kimdir" deyirdilər. Amma onlar öz ixtiyarları olmadan (tabuta) mindirildilər və qonaq sayılmadıqları evə (qəbrə) göndərildilər". "Töhəful-Üqul", s.182; "Nəhcül-Bəlağə", Sübhi Saleh, s.166.