IQNA

Sloveniyanın ilk məscidi uzun müddət sürən geniş müxaliflət və yarım əsirlik keşməkeş və ixtilaflardan sonra müsəlmanların istifadəsinə verildi.