IQNA

Qurani-Kərimin Ənam surəsinin 95-ci ayəsində Allah-Taala Bahar fəslində təbiəti necə canlandırdığı və diriltməsindən söz açır. "Həqiqətən, Allah toxum və çərdəyi yarandır. O, ölüdən diri çıxarır (toxumları otlardan, heyvanları nütfələrdən, insanların ruhlarını bədənlərdən, mömin övladları kafirlərdən yaradır) və diridən ölü (yaşıl otdan dənli bitki və quru meyvələr, diridən ölü cəsəd, möminlərin nəslindən kafir övladlar) çıxarandır. Budur (bilən və qüdrətli) Allah! Belə isə (haqdan) haraya və necə döndərilirsiniz?!" Bu gözəl ayə tilavət edərək, Baharın gəlişi münasibəti ilə gözəl təbiətin dirilməsinin və yenidən doğmasının tamaşasına çıxaq.