IQNA

Dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan məsihilər (xristianlar) bu il illik "pak bayramı" mərasimini koronavirusa görə fərqli şəkildə qeyd ediblər.

"Pak Bayramı" mərasimi Mart və ya Aprel ayının Bazar günlərindən birində keçirilir. Məsihilər inanırlar ki, bu gündə Həzrət İsa Məsih (ə) dara çəkildikdən sonra yenidən həyata qayıdıb və qeybə çəkilib. O nə vaxtsa, yenidən dünyaya qayıdacaq.