IQNA

Həzrət Məhəmməd (s) buyurdu: “Möminlər qardaşdırlar, qanları bərabərdir (bir müsəlman digər bir müsəlmanın qanını tökə bilməz) və (vəhdətləri ilə) biganələr qarşısında üstün gücdürlər”. Şeyx Kuleyni (vf. 329 hq), “əl-Kafi”, c.2, s.338, hissə:103, hədis:2-1059 (Qum, Darul-Hədis çapı).

Möminlərin qardaşlığı və bərabərliyi