IQNA

"Alimlər yer üzünün çıraqları, peyğəmbərlərin canişinləri, mənim və məndən öncəki peyğəmbərlərin varisləridirlər". "Nəhcül-Fəsahə", hədis:2014

Həzrət Məhəmməd (s) :