IQNA

Həzrət Məhəmməd (s) buyurdu: "İnsan Allah yolunda şəhid olana qədər hər bir yaxşı əməldən sonra daha üstün bir əməl gəlir. Şəhidlik əməllərin ən üstünüdür, ondan daha üstünü yoxdur." (Şeyx Kuleyni, "əl-Kafi", c.2, s.348, hədis:4).

Əməllərin ən yaxşısı