IQNA

FOTO | Aləmlərə rəhmət Peyğəmbərinin (s) vəfatı

Əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (s) 40 yaşında peyğəmbərlik və risalət məqamına seçildi. Nübuvvətinin ilk 13 ilini müqəddəs Məkkə şəhərində yarımgizli formada İslam dinini təbliğ etdi.

Əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (s) 40 yaşında peyğəmbərlik və risalət məqamına seçildi. Nübuvvətinin ilk 13 ilini müqəddəs Məkkə şəhərində yarımgizli formada İslam dinini təbliğ etdi.

Müsəlmanlara göstərilən təzyiqlər səbəb oldu ki, Hicaza, Mədinə şəhərinə hicrət etsin.

Mədinə şəhərində də 10 il İslam dini, İlahi maarifi və Quran ayələrini şərh və tətbiq etdikdən sonra Hicrətin 11-ci ilinin Səfər ayının 28-də, 63 yaşında ikən vəfat etdi.  

Teqlər: Məkkə ، Mədinə ، hicrət ، vəfat ، 28 Səfər