IQNA

Həzrət Zeynəbin (s) hərəminin yeni zirehi Şama göndərilib və quraşdırılıb

Həzrət Abbasın (ə) hərəmi tərəfindən düzəldilən Həzrət Zeynəbin (s) hərəminin yeni zirehi Şama aparılıb. Həzrət Abbasın (s) hərəminin xidmətçiləri onu quraşdırıblar.