IQNA

Paderi Scotland, Penulis Biografi Nabi (SAW)

13:34 - October 28, 2021
Berita ID: 3100341
TEHRAN (IQNA) - Seorang orientalis Scotland yang telah mengkaji biografi Nabi (SAW) dan menerbitkan dua buah buku berharga dalam bidang ini ialah William Montgomery Watt, terkenal ahli dalam bidang keislaman

Laporan IQNA, kajian dan kritikan terhadap peristiwa dan etika kehidupan Nabi Islam (SAW) adalah salah satu bidang dalam Islamologi dan dari semasa ke semasa para pakar muslim dan pakar bukan muslim telah menerbitkan kajian dan penyelidikan mereka dalam bidang ini.

Melihat kehidupan Nabi Islam (SAW) dan biografinya secara umum boleh mengandungi petua untuk pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Kepentingan isu ini berpunca daripada fakta bahawa seiring dengan kemunculan dan pertumbuhan pesat Islamofobia di Barat, keperluan untuk memahami agama ini dengan lebih baik dan cuba menunjukkan imej Nabi Islam (SAW) yang tidak diselewengkan semakin terasa.

Sepanjang sejarah dan sejak orang Barat mengenali Islam, ahli Islam Barat telah berusaha untuk mengenali dan menerbitkan karya tentang kehidupan Nabi Islam. Memahami dan menjelaskan kehidupan Nabi Islam (SAW) adalah amat penting apabila diteliti oleh seorang pakar Islam Barat dan bukan muslim.

Islamologi dengan akar gerejawi

William Montgomery Watt selaku jamaah gereja kerana latar belakang keluarganya, dan pada tahun 1939 dia ditahbiskan sebagai pastor di Gereja Episcopal dan pada tahun 1940 sebagai imam.

Orientalis terkemuka ini meneruskan pendidikannya sehingga kedoktorannya dalam bidang falsafah dan menyelesaikan disertasi kedoktorannya mengenai determinisme dan kehendak bebas dalam Islam.

Watt dan cuba membetulkan tanggapan yang salah

Watt telah dipilih sebagai "Ketua Jabatan Pengajian Arab dan Islam" di Universiti Edinburgh pada tahun 1947. Tahun-tahun mengajar Watt di Universiti Edinburgh membawa kepada pelatihan ramai pelajar dalam bidang Islamologi. Pengaruhnya dalam bidang Orientalisme sehinggakan beberapa pengkritik dan pakar menyifatkan Watt sebagai Orientalis terkini.

Martin Forward, seorang sarjana Islam bukan muslim abad ke-21, berkata tentang buku-buku Watt: "Buku-bukunya memberi banyak penekanan pada komitmen Nabi terhadap keadilan sosial." Watt menggambarkannya sebagai nabi Perjanjian Lama yang diutus untuk mengembalikan orang Arab kepada kepercayaan kepada satu Tuhan".

"Dia tidak takut untuk menyatakan pandangan teologi yang agak radikal, yang menjadi kontroversi dalam beberapa kalangan gerejawi Kristian," kata Carol Helenbrand, seorang profesor sejarah Islam di Universiti Edinburgh. Dia sering memikirkan persoalan bagaimana kajiannya tentang Islam telah mempengaruhinya dalam kepercayaan Kristiannya sendiri. Beliau berhujah bahawa penekanan Islam terhadap keesaan Tuhan telah mendorongnya untuk mempertimbangkan semula doktrin Kristian Trinity, yang dikritik hebat dalam Al-Quran. Beliau menyatakan pandangan bahawa tafsiran sebenar Trinitas tidak bermakna Tuhan terdiri daripada tiga orang. Pada pandangannya, Trinitas mewakili "tiga wajah yang berbeza dari satu Tuhan."

Buku tentang kehidupan Nabi Islam (SAW)

Tetapi kehidupan bekerja Watt tidak terhad kepada mengajar. Dua bukunya tentang biografi komprehensif Nabi Islam, Muhammad (SAW) di Mekah (Muhammad at Mecca), diterbitkan pada tahun 1953, dan Muhammad (SAW) di Madinah (Muhammad at Medina), diterbitkan pada tahun 1956, kedua buku ini dianggap sebagai karya berharga dalam bidang pengajian Islam.

"Muhammad di Mekah" adalah sebuah buku tentang Nabi Islam (SAW) dan tahun-tahun beliau di Mekah sehingga hijrahnya ke Madinah dan diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1953. Dalam buku ini, Watt membincangkan kehidupan Nabi Islam (SAW) dan situasi politik, budaya dan ekonomi Mekah semasa Be'sat dalam 6 bab.

"Muhammad di Madinah" ialah susulan kepada buku William Montgomery Watt mengenai kehidupan Nabi Islam di Makah. Karya ini adalah hasil kajian sumber awal bahasa Arab dan sejumlah besar artikel ilmiah. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1961, Universiti Oxford menerbitkan buku ketiga Watt, (Muhammad Prophet and Statesman) - Muhammad Nabi dan Negarawan, iaitu tentang biografi Nabi, yang merupakan ringkasan kehidupan Nabi Islam (SAW) untuk pembaca umum.

Meninggal dunia

Watt mengajar falsafah di universiti selama empat tahun. Dia kemudian beralih kepada kajian lanjut tentang Islam dan melakukan penyelidikan di Baitulmaqdis sebagai pembantu kepada Bishop Anglikan (bergabung dengan Gereja Protestan England). Watt meninggal dunia pada tahun 2006.

4005754

captcha