IQNA

Surah An-Nisa; Tanda kepentingan wanita dan isu mereka dalam Al-Quran

15:22 - January 22, 2024
Berita ID: 3103792
IQNA - Surah An-Nisa dimulakan dengan perintah untuk bertaqwa kepada Allah, dan disebabkan banyaknya perbincangan mengenai wanita dan hukum-hukum berkaitan dengan wanita, maka dinamakan surah An-Nisa «النساء», yang menunjukkan kedudukan dan kepentingan wanita serta isu-isu mereka dalam Al-Quran.

Surah Nisa diturunkan di Madinah «مدينه» dan mempunyai 176 ayat. Surah ini adalah surah keempat Al-Quran dan ditempatkan pada jizuk ke4 hingga ke4 dalam Al-Quran, tetapi secara historis wahyu ia adalah surah ke92 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.

"Nisa" «نساء»  bermaksud wanita. Surah An-Nisa dimulakan dengan perintah tentang ketakwaan dan dinamakan demikian kerana terdapat banyak perbincangan mengenai hukum wanita di dalam kandungan surah ini.

Pelbagai perbincangan surah ini secara ringkas:
1. Menyeru kepada iman dan keadilan serta memutuskan hubungan mesra dengan musuh yang degil.

2. Sebahagian daripada sejarah orang dahulu untuk mengetahui nasib masyarakat yang tidak patuh undang-undang Allah.

3. Menyantuni golongan yang memerlukan seperti anak yatim.

4. Hukum pewarisan berdasarkan kaedah semula jadi dan adil.

5. Undang-undang berkaitan perkahwinan dan program menjaga kesucian am awam.

6. Peraturan am untuk mengekalkan harta masyarakat.

7. Memperkenalkan musuh-musuh masyarakat Islam dan berwaspada terhadap mereka.

8. Kerajaan Islam dan keperluan taat kepada pemimpin kerajaan tersebut.

9. Kepentingan hijrah dan keperluannya.

Berkenaan fadhilat membaca surah An-Nisa, telah diriwayatkan satu hadis daripada Nabi (SAW) yang bermaksud: “Barangsiapa membaca Surah Nisa, seolah-olah setiap orang Islam yang mewarisi mengikut ketentuan surah ini kemudian menafkahkannya di jalan Allah dan juga pahala orang yang memerdekakan seorang budak, ia akan diberi pahala".

Jelaslah bahawa dalam riwayat ini dan dalam semua riwayat yang serupa, maknanya bukan sahaja membaca ayat-ayat, tetapi membaca sebagai mukadimah kepada kefahaman, dan seterusnya melaksanakannya dalam kehidupan individu dan sosial.

tanda nama: Surah-surah Al-Quran
captcha