IQNA

Ang Mundo at Ang Kabilang Buhay sa Pananaw ni Imam Ali (AS)

11:41 - April 26, 2022
News ID: 3004007
TEHRAN (IQNA) – Matapos ang pansamantalang buhay sa mundong ito, ang tao ay papasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay.

Mayroong maraming mga ideya tungkol sa kung ano ang magiging buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ano ang kaugnayan ng buhay sa mundong ito at ng buhay na walang hanggan sa kabilang mundo?
Iyon ay palaging kabilang sa pinakamahalagang mga tanong na nasa isip ng lahat. Ano ang magiging buhay pagkatapos ng kamatayan at ang buhay ba na ito ay nauugnay sa espirituwal na mundo? Mayroon ba silang ibang-iba at natatanging mga kalagayan?
Sa iba't ibang mga pagkakataon, inilarawan ni Imam Ali (AS) ang buhay sa mundong ito bilang lumilipas at ang isa sa susunod na mundo bilang walang hanggan: "Tiyak na ang mundong ito ay tumalikod at nagpahayag ng kanyang pag-alis habang ang susunod na mundo ay lumitaw sa harap at ipinahayag ang kanyang paglapit.” (Nahj-ul-Balaqah, Sermon 28)
Ang mga palatandaan ng pag-alis ng mundo ay maliwanag: mga sementeryo na nagpapanatili ng mga labi ng nakaraang mga henerasyon o ang mga nakapaligid sa atin sino namatay sa anumang dahilan. Ang mundo ay tila tahimik ngunit ito ay nakikipag-usap sa atin sa iba't ibang mga paraan.
“Ang mga patay na inyong pinapanood ay sapat na bilang mga mangangaral. Sila ay dinala sa kanilang mga libingan, hindi nakasakay sa kanilang sarili, at inilagay sa mga ito ngunit hindi sa kanilang sariling kagustuhan. Tila hindi sila nabuhay sa mundong ito at para bang ang susunod na mundo ang palaging kanilang tirahan.” (Nahj-ul-Balaqa, Sermon 188)
Nagbabala si Imam Ali (AS) na dapat tayong maging handa na magpaalam sa mundong ito at pumunta sa susunod na mundo maaga o huli at dapat na ibigay ang kinakailangan para sa mapanganib na paglalakbay na ito bago ito maging huli.
Tungkol sa ugnayan ng mundong ito at sa kabilang buhay, sinabi niya, “Mag-ingat, ngayon ang araw para sa pagsasanay at paghahanda at bukas ay araw ng kumpetisyon. Ang gantimpala para sa mga nanalo ay paraiso at ang naghihintay sa mga nahuli ay apoy ng impiyerno." (Nahj-ul-Balaqa, Sermon 28)
Bagama't ang mundong ito ay napakawalang halaga sa pananaw ni Imam Ali (AS) - dahil ito ay lumilipas, ito ay nagiging napakahalaga at mahalaga bilang isang lugar para sa paghahanda upang maabot ang tagumpay sa kabilang buhay at ang hindi pagpansin dito ay magsisisi sa isang tao sa iyon. "Mag-ingat, inutusan ka nang mapilit na magmartsa at ginabayan kung paano matustusan ang paglalakbay. Tiyak na ang pinakanakakatakot na bagay na kinatatakutan ko tungkol sa iyo ay ang sundin ang mga pagnanasa at palawakin ang pag-asa. Maglaan para sa iyong sarili mula sa mundong ito kung ano ang magliligtas sa iyo bukas (sa Araw ng Paghuhukom)." (Nahj-ul-Balaqa, Sermon 28)
Kaya't ang buhay sa mundong ito ay ang pinakamagandang pagkakataon para sa paggawa ng mabubuting gawa upang makarating sa walang hanggang kaligtasan sa kabilang buhay. Kung mabibigo ang tao na sulitin ang pagkakataong ito, mahaharap siya sa malaking kawalan at panghihinayang.
3478624

Name:
Email:
* Comment:
captcha