IQNA

2:19 - May 12, 2022
News ID: 3004064
TEHRAN (IQNA) – Ipinakilala ng Banal na Qur’an ang apat na mga pamilya bilang huwaran o bilang isang aral.

Ang unang pamilya na binanggit sa Qur’an ay ang pinakakahanga-hanga at isang sagradong huwaran para sa mundo. Ito ay ang pamilya ni Imam Ali (AS) at Hazrat Zahra (SA).

Sila ay nasa pinakamataas na antas ng kabutihan at kadalisayan at ang pinakamahusay na huwaran para sa mga kalalakihan at kababaehan. Ito ay isang pamilya na nagpalaki kay Imam Hassan (AS) at Imam Hussein (AS).

Kapag ganito ang mag-asawa at ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay banal, pinalaki nila ang pinakamabuting mga anak mga sa kasaysayan ng sangkatauhan.

Ang isa pang pamilya na ipinakilala sa Qur’an, ay lubos na kabaligtaran. Iyon ay isa na binanggit sa Banal na Aklat bilang isang Ibra (isang aral). Ang mag-asawa ay nasa pinakamataas na antas ng kasamaan. Ito ay ang pamilya ni Abu Lahab at ng kanyang asawa. Ipinakilala sila ng Qur’an sa isang Surah bilang masasamang tao na masusumpa magpakailanman.

Ang ikatlong uri ng pamilya ay isa kung saan ang lalaki ay isang mabuting tao at ang babae ay isang masamang tao. Binanggit ng Qur’an ang pamilya ni Propeta Nuh (Noah) at Propeta Lut (Lot) bilang mga halimbawa ng ganitong uri. Ang asawa ni Noah at ang asawa ni Lut ay lumihis sa mga paniniwala.

Ang ikaapat na uri ay isang pamilya ng isang mabuting babae at isang masamang lalaki, katulad ng paraon at ng kanyang asawa. Sa pamilyang ito, ang lalaking nag-aangking diyos at matigas ang ulo na sumalungat sa propeta ng Panginoon. Ngunit sa gayong pamilya, ang babae ay nananatiling tapat sa Diyos at pinananatiling buo ang kanyang pananampalataya.

Kung ang isang lalaki o babae ay naligaw ng landas, hindi nila masisisi ang kanilang asawa (babae) o asawa sa kanilang paglihis dahil mayroon tayong mga halimbawa sa Qur’an na nagpapakita na ang isang tao ay maaaring patuloy na lumipat sa tamang landas anuman ang pag-uugali at paniniwala ng kanilang asawa.

Ang mga hindi maka-diyos sa mundo ay magkakaroon ng problema sa kabilang buhay at ang kanilang pamilya, mga anak, at kayamanan ay hindi makakatulong sa kanila sa Araw ng Paghuhukom.

Ang Qur’an, gayunpaman, ay nangako na kung ang mag-asawa ay may takot sa Diyos at banal, sila ay magsasama-sama sa paraiso.

Binibigyang-diin din ng Banal na Aklat ang tungkulin ng ama at ina bilang dalawang mga pag-ikotan sa pamilya at ang kanilang katayuan na nangangailangan ng paggalang.

 

 

3478837

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: