IQNA

21:05 - May 21, 2022
News ID: 3004101
TEHRAN (IQNA) – Isang punong-abala ng Iranianong mga qari ang nagsagawa ng grupong pagbigkas ng mga talata mula sa Surah Al-Baqarah sa kaakit-akit na tanawin ng mga bundok sa hilagang-kanluran ng Iran.

Isang grupo ng mga Iranianong qari na binubuo nina Ahmad Abolghasemi, Mohammadreza Pourzargari, Mehdi Adeli, Hamidreza Ahmadi-vafa, Amin Pouya, Mohammad Hadi Solhjoo, at Mehdi Gholamnezhad ay umakyat sa mga bundok sa Kalibar, lalawigan ng Ardabil, at initala ang video na ito sa itaas.

Ibinahagi nila ang video sa kanilang mga pahina sa panlipunang media.

Binibigkas ng grupo ang mga talata 250-252 ng Surah Al-Baqara.

Narito ang pagsasalin ng mga talata:

Pagsulong patungo kay Goliath at sa kanyang hukbo, nanalangin sila sa Diyos para sa pagtitiis, katatagan sa labanan, at para sa tagumpay laban sa mga hindi naniniwala. (250)

Tinalo nila ang kanilang kaaway sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Pinatay ni David si Goliath at ipinagkaloob ng Diyos kay David ang kaharian at karunungan at tinuruan din siya ng kahit anong gusto Niya. Kung hindi ginawa ng Diyos ang isang grupo ng mga tao na itaboy ang isa pa, ang mundo ay magiging puno ng katiwalian, ngunit ang Diyos ay bukas-palad sa Kanyang mga nilalang. (251)

(Muhammad), ito ang mga kapahayagan na Aming binibigkas sa iyo para sa isang tunay na layunin. Katiyakang isa ka sa Aming mga Sugo. (252)

3478983

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: