IQNA

5:05 - May 27, 2022
News ID: 3004122
TEHRAN (IQNA) – Nahaharap tayo sa iba't ibang lipunan, ekonomiya at ibang mga problema at mga kahirapan at sa lahat ng oras ay pinag-uusapan ang mapait na alaala sa buhay ngunit ipinapakita sa atin ng Diyos na Siya ay napakabait sa mga tao at tinuturuan tayo kung paano maging mabait sa isa't isa at mamuhay at mapayapang magkasama.

Wala ba tayong nakitang pabor o kabaitan sa buhay? Maaari nating makita ang isang magandang kaganapan sa sarili nitong sukat o maaari nating gawin iyon na parang hindi nasusukat. Ang Qur’an ay nagtuturo sa atin na huwag masyadong malungkot sa mga paghihirap. Sa kasamaang palad, sa halip na magpalaganap ng kabutihan sa lipunan, kung minsan ay hinahangad nating palakihin ang mga maling gawain ng mga tao.

Ang Qur’an, gayunpaman, ay nagtuturo sa atin na magsalita ng marami tungkol sa magagandang bagay na nangyayari sa atin at gamitin ang bawat pagkakataon para sa pagpapalaganap ng kabaitan. Nagbibigay ito sa amin ng magandang pakiramdam.

Ang Banal na Qur’an ay nagsabi sa talata 40 ng Surah Ghafir, "Ang sinuman na gumagawa ng masama ay gagantimpalaan lamang ng katulad nito, ngunit ang mga naniniwala at gumagawa ng mabubuting mga gawa, maging lalaki man o babae, ay papasok sa mga Halamanan ng Paraiso at sila ay ipagkakaloob para sa nang walang pagtutuos.”

Kaya't sinasabi ng Diyos na ginagantimpalaan Niya ang kabutihan at mabubuting gawa ng hindi mabilang na mga parangal.

Dapat tayong maging ganito at palakasin ang kabutihan. Hindi natin dapat palaging pinag-uusapan ang mga problema at mga kahirapan.

Hindi natin dapat alisin ang iba sa ating buhay at maging malungkot sa araw-araw.

Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos. Dapat nating tamasahin ang lahat ng kagandahang ipinakita sa nilikha ng Diyos.

 

3479058

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: