IQNA

Mga Surah ng Qur’an/24 Magandang Paglalarawan ng Panginoon sa Surah An-Nur

10:36 - August 10, 2022
News ID: 3004411
TEHRAN (IQNA) – Isa sa pinakamagandang paglalarawan ng Panginoon ay makikita sa Surah An-Nur ng Banal na Qur’an, kung saan mayroong iba't ibang mga pagpapakahulugan.

Ang Surah An-Nur ay ang ika-24 na kabanata ng Qur’an. Ito ay Makki at may 64 na mga talata. Ito ang ika-103 kabanata na ipinahayag sa Banal na Propeta (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan).

Ang Surah ay tinatawag na An-Nur dahil ang salitang Nur (liwanag) ay inulit dito ng pitong beses at mayroon din itong talata na kilala bilang An-Nur Talata. Maraming mga tagapagsalin ng Qur’an ang sumangguni sa talatang ito, katulad ng bersikulo 35, upang maunawaan kung ano ang sinasabi ng Qur’an tungkol sa Panginoon dahil nag-aalok ito ng isa sa pinakamagandang paglalarawan ng Panginoon:

“Si Allah ang liwanag ng mga langit at ng lupa; ang anyo ng Kanyang liwanag ay parang isang angkop na lugar kung saan mayroong isang lampara, ang lampara ay nasa isang baso, (at) ang salamin ay parang isang maliwanag na nagniningning na bituin, na naiilawan mula sa isang pinagpalang puno ng olibo, maging silangan o kanluran, ang langis na halos nagbibigay ng liwanag bagama't hindi dumampi ang apoy-- liwanag sa ibabaw ng liwanag-- si Allah ay pumapatnubay sa Kanyang liwanag kung sino ang Kanyang naisin, at si Allah ay nagtakda ng mga talinghaga para sa mga tao, at si Allah ay Nakababatid sa lahat ng bagay."

Ang Surah ay nag-uusap din tungkol sa mga alituntunin tungkol sa mga kaugnayan sa lipunan at pamilya. Ang mga talata 2 hanggang 8 ng Surah ay itinuturing na kabilang sa Ayat al-Ahkam (mga huristang talata).

Sa pagbanggit sa mga talatang ito, ang ilang mga taong nagsasalin ay napagpasyahan na ang pagsama sa pinuno ng lipunan sa paglutas ng mga problema ay isang tanda ng pananampalataya at ang pagtalikod dito ay isang tanda ng Nifaq (pagkukunwari) o kahinaan ng pananampalataya. Kabilang sa iba pang mga puntong mahihinuha sa mga talatang ito ay ang pagbabawal sa pagiging makasarili, lalo na sa mga paksa na nangangailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pinuno sa lipunan, ang kahalagahan ng pagsunod sa pinuno bilang tanda ng pananampalataya, at ang pangangailangang igalang. kaayusan sa lipunan.

Tinatalakay din ng Surah ang mga kaugnayan sa pagitan ng mga lalaki at mga babae, at ang pangkat ng pakikiapid at parusa nito, pati na rin ang mga tuntunin tungkol sa Hijab.

Ang kasal, mga kalagayan para sa kasal at mga alituntunin ng pamilya ay kabilang sa iba pang mga paksa na binanggit sa Surah An-Nur.

 

 

3480020

Name:
Email:
* Comment:
captcha