IQNA

Pamamahala ng Istres sa Islam: Ang Quranikong Pananaw

19:33 - February 18, 2024
News ID: 3006648
IQNA – Ang istres o sikolohikal na presyon ay isang kalagayan ng isip o emosyonal na stress o tensyon na nagreresulta mula sa masamang o hinihingi na mga pangyayari na nakakaapekto sa katawan o isip ng isang tao at nagdudulot ng kaguluhan at kaguluhan.

Ang Islam ay nagbigay sa atin ng maraming mabisang paraan upang maiwasan at malunasan ang istres.

Ang istres ay nangangahulugan lamang ng presyon sa katawan, ngunit unti-unti itong nangahulugan ng anumang pisikal o kaisipan na pag-igting. Sa wakas, noong ikadalawampu siglo, ito ay ginamit upang mangahulugan ng nerbiyos na presyon, at ngayon ay tumutukoy ito sa lahat ng mga panggigipit na pinagdadaanan ng isang tao sa buhay.

Hindi lahat ng istres ay nakakapinsala dahil ang isang tiyak na halaga ng istres ay kinakailangan para sa buhay.

Isinasaalang-alang ng mga siyentipiko ang dalawang uri ng istres: mabuti at masama. Ang magandang istres ay kaaya-aya at nagbubunga ng magagandang mga resulta, katulad ng mga aktibidad na nagpapasigla at personal na pagkamalikhain. Ang pag-iibigan, pag-aasawa, at pagkakaroon ng isang sanggol ay nagdudulot ng istres na positibo at nakakatulong upang mapataas ang lakas ng loob at katatagan ng isang tao upang makamit ang isang layunin. Ngunit ang masamang istres ay nangyayari kapag sa tingin mo ay wala kang kontrol sa sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng istres.

Sa Banal na Quran, ang mga salitang katulad ng "khawf" ay tumutukoy sa konsepto ng istres. Ang Khawf ay isang uri ng takot na nagpapabagabag sa isang tao.

Paano haharapin ng isang tao ang (masamang) istres? Ang Islam ay nag-alok sa atin ng mabubuting paraan at kalutasan upang maiwasan at malunasan ang istres.

Ang pinakamahalagang kalutasan na ipinakilala ng Quran upang harapin ang mga sikolohikal na panggigipit ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay nakakagamot ng istres (khawf) at kalungkutan (huzn).

Sinabi ng Diyos sa Talata 112 ng Surah Al-Baqarah: “Gayunpaman, ang sinumang tumanggap ng Islam bilang pagpapasakop sa Diyos at gumawa ng mabuti, ay magkakaroon ng kanyang gantimpala sa Diyos. Ang gayong mga tao ay walang dapat ikatakot o kalungkutan.”

Magbasa pa:                                                                                          

  • Ang Sikolohiyang Islamiko ay Naglalapat ng mga Prinsipyo ng Quran sa Paggamot na Medikal

Alinsunod sa mga tagapagkahulugan ng Quran, ang khawf ay ang takot sa hinaharap at ang huzn ay ang kalungkutan ng nakaraan.

Ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapakalma sa isip ng isang tao tungkol sa kanyang nakaraan (dahil alam niyang patatawarin siya ng Diyos sa kanyang nakaraang mga pagkakamali) at tungkol sa kanyang kinabukasan (dahil alam niya na ang lahat ng mangyayari sa hinaharap ay nasa kapangyarihan ng Diyos at anuman ang mangyari ay para sa kanyang kapakanan).

 

3487168

captcha